lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kriget om talangerna: Vem krigar och om vem?

Publicerad: 2018-09-28

Det pågår ett krig. Ett krig om talanger. Åtminstone är det något som upptar rekryterares tankar och tid mer och mer. Då Ekonomihögskolan nyligen hade besök av två partnerföretag, Thule Group och Deloitte, diskuterades Talent Management och jakten på talangerna med studenterna på programmet BSc in International Business. 

Vad innebär ”war for talent”?

– I grunden handlar det om den attraktionskraft företagen har och hur duktiga de är på att hitta de medarbetare som passar just dem och detta i konkurrens med andra företag, säger Kajsa von Geijer, personaldirektör på Thule Group. Vi vill självklart anställa de bästa medarbetarna, de största talangerna, och det gäller att hela tiden jobba för det. Vi gör det bland annat genom att hålla oss uppdaterade kring utbildning och studenter på Ekonomihögskolan och Lunds universitet. Lunds universitet har ett grundmurat gott rykte.

Deloitte kan hitta sina talanger redan då de fortfarande är studenter. 
– För att inte talangerna ska försvinna iväg knyter vi dem till företaget innan de tagit examen, berättar Per-Arne Pettersson, partner och rekryterare på Deloitte. Vår bransch är konkurrensutsatt och vi jobbar mycket med strategier för att attrahera rätt talanger. 

Större krav på företagen

Både Kajsa och Per-Arne menar att situationen nu är en annan än för några år sedan. De som söker jobb har större krav än tidigare, har högre förväntningar och ser jobbet som något som måste passa väl in i deras livsstil. De får nya frågor som de inte fått tidigare om exempelvis företagets hållbarhetsarbete och de jobbsökande ber att få se deras miljöpolicy. Det blir allt viktigare att kunna identifiera sig med policyn på företaget eller arbetsplatsen där man söker jobb. 

– Ni är mycket intressanta och viktiga för oss, säger Per-Arne och blickar ut över salen där studenterna på det populära programmet i International Business har samlats. Vi värdesätter förmågan att jobba i team och social kompetens. En bra examen och goda betyg är självklart viktigt men inte allt. Att man har haft kul under studietiden men ändå fått bra studieresultat är faktiskt också en merit. Var aktiv i en nation eller liknande! Det utvecklar säkert er personligen och man får vänner för livet, säger Per-Arne som själv var engagerad i Hallands nation då han studerade vid Ekonomihögskolan.

– Det är en stentuff marknad och vi måste stå oss i konkurrensen, kommenterar Kajsa "kriget om talangerna". De duktiga kan välja och vraka. Vi måste kunna erbjuda det som de letar efter och vill ha, jobbet måste ge dem mycket mer än bara ett jobb, inte minst balans i livet. Vi måste självklart också titta efter potentialen, en del talanger är inte helt ”klara” utan vi kan utveckla dem inom företaget.  

Forskaren: Generell talang-och kompetensbrist

Christine Blomquist är doktor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan och har fördjupat sig i just Talent Management. Hon säger:
– Begreppet ”war for talent” myntades av McKinsey för drygt 20 år sedan. Då var fokus på IT-sektorn, nu står det för en mer generell talang-och kompetensbrist som avspeglas i att frågan ligger i topp på de flesta organisationers strategiska agenda. 

– Det finns många skäl till varför rekrytering är svårt, vilket vi vet tämligen väl från forskning. Några förklaringar är att det inte används vetenskapliga analyser eller urvalsverktyg, förekomsten av s.k. "homosocial reproduktion", och att vi tenderar att rekrytera individer som liknar oss själva. I dagens läge är det dock inte enbart rekrytering som är en central fråga utan också hur organisationer kan behålla, utveckla och engagera talanger.

läs mer om företagen Thule Group och Deloitte

Thule Group

Deloitte

 

Forskning om Talent Management

Christine Blomquist (som citeras i artikeln) skriver just nu på studien Talangförsörjning i skånsk offentlig sektor - hur hittas, utvecklas och engageras talanger? tillsammans med kollegan professor Rikard Larsson. Studien kommer att vara klar och presenteras vid årsskiftet 2018/19.

Christine Blomquists profil i LU Research Portal