lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Managementstudenter leder ny tävling

Publicerad: 2017-01-31

Kan ett spel vässa dina kunskaper om management? Noel och hans klasskamrater arbetar tillsammans med Celemi, och med stöd av Handelskammaren, för att göra just detta.

Noel Laporte.

Noel Laporte läser magisterprogrammet i Management på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Hela klassen jobbar med att lansera en ny årlig turnering – Managerial Master – tillsammans med upplevelsebaserade lärföretaget Celemi och med stöd från Handelskammaren. Vi checkar in med Noel för att höra mer.

Vad är Managerial Master?

Det är en turnering, där företag tävlar i lag genom affärssimuleringar från Celemi. Genom simuleringarna kan man skapa strategiska och operativa beslutssituationer – det här är en möjlighet att fatta realistiska beslut utan att riskera verkliga affärer.

Hur jobbar ni?

Vi har fått uppdraget att sköta hela processen – från planering, logistik, ekonomi, försäljning, marknadsföring och press, till uppföljning och dokumentation. För att åstadkomma detta har vi delat upp vår klass i funktionella grupper som ansvarar för var sin del. Varje grupp sätter upp sina egna delmål och stämmer av varje vecka. Vi får också värdefull input av Celemi för att säkerställa och effektivisera vårt arbetssätt.

Management är ett unikt program. Den första terminen på programmet har jag imponerats av bredden och den samlade kompetensen inom klassen. Ingen av oss har en bakgrund inom ekonomi, utan vi har kommit till Lund för att komplettera vår specialistkompetens med managementegenskaper. Jag kommer till exempel från Palo Alto, Kalifornien, och har bakgrund inom bioteknik. Efter att ha arbetat på ett stamcellsforskningslabb vid Stanford University, bytte jag fokus till teknologisektorn, med särskild inriktning på mjukvaruutveckling och start-ups.

Varför ska man delta?

Det är ett roligt sätt att vidareutveckla sina kunskaper och utöka sitt nätverk med andra företag, öka ditt företags synlighet bland framtida talanger, och samtidigt lära dig det senaste inom management. Du får också testa nya idéer i en miljö som tillåter ”trial and error” – det här skapar en unik möjlighet för teambuilding.

Anmälningsavgiften på 12 500 kronor per lag syftar till att samla in pengar till ett stipendium på hela studieavgiften för en icke-EU student som vill studera management i Lund – det kostar annars 130 000 kronor per år. Och så har vi såklart ett pris till det vinnande laget!

Master's in Management (MiM)

”Master’s in Management” är en akademisk examen som är vanlig i hela Europa, och i allt högre grad även i Nordamerika och Asien. Den är utformad för studenter som redan har en examen i ett ämne utanför ekonomiområdet, och som vill komplettera sin spetskompetens med en bred ledarskapsförmåga.

Programmet startade på Ekonomihögskolan hösten 2014. Det är en intensiv magisterutbildning som förbereder studenterna för framtida chefspositioner inom ett snabbrörligt näringsliv – med en examen i management är våra studenter förberedda att ta sig an många och varierande roller under sitt yrkesliv.

Läs mer om programmet på vår engelska webbplats

Om tävlingen

Varje lag består av fyra medlemmar som tävlar om kunderna på en hårt konkurrensutsatt marknad.

Varje deltagare antar en roll: inom marknadsföring och försäljning, utveckling och tjänster, planering och genomförande, samt finans och kontroll. Målet är att skapa vinst samt långsiktigt värde.

Scenariot utspelas under åtta år, då lagen vinner eller förlorar kunder baserat på företagets erbjudande och prestanda.

Driva ditt företag till toppen med Celemi Enterprise – en tävling som väcker ambition och bygger strategi.

Läs mer på managerialmaster.se

Besök Celemis hemsida