lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Nationell satsning på akademiska samarbeten med Kina

Publicerad: 2018-06-05

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, gör nu en nationell storsatsning för att främja svensk forskning, högre utbildning och innovation i Kina samt förbättra kunskapen om landet i Sverige. Tommy Shih, docent vid Ekonomihögskolan, har utnämnts till nationellt ansvarig för arbetet.

Tommy Shih har under de senaste åren arbetat i flera projekt med fokus på Kinas högre utbildning och forskning, främst med inriktning mot interaktionen mellan universitet, företag och statliga aktörer. Som nationellt ansvarig för den nya Kina-satsningen som har initierats av STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, kommer Tommy Shih ansvara för utvecklingen av strategiska samarbeten och en ökad omvärldsbevakning inom området.

Varför är detta en viktig satsning?

– STINT:s initiativ syftar till att skapa bättre förutsättningar för svenska universitet att kunna arbeta med Kina på ett mera systematiskt sätt. Detta är särskilt viktigt nu när Kina blir allt viktigare i världen. Kina producerar idag näst flest vetenskapliga artiklar i världen efter USA, och investerar mer pengar i forskning och utveckling än vad den Europeiska Unionen gör sammantaget. Ca 600 000 kinesiska studenter åkte 2017 utomlands för att studera på ett utländskt universitet. Samtidigt som Kina har blivit en viktig aktör när det gäller forskning och utbildning har ett antal kinesiska företag på kort tid även etablerat sig som globala ledare inom innovation i områden som informations- och kommunikationsteknik, e-handel och tillverkning. Kinas befolkningsstorlek tillsammans med en stark ekonomisk tillväxt och en dramatisk ökning av medelklassen har skapat en köpkraft som gjort landet till en av de viktigaste internationella marknaderna för många företag, säger Tommy Shih.

Långsiktig nytta genom relationsbyggande och forskningsfinansiering

– Den tillväxt och utveckling som vi sett i Kina har ökat intresset bland svenska universitet att samarbeta med landet, men kunskapen om hur detta kan ske på en strategisk nivå är varierad. Det är därför av stor vikt att det finns en aktör i Sverige som kan arbeta långsiktigt med strategiskt relationsbyggande med kinesiska aktörer för att stödja svensk forskning, högre utbildning och innovation på nationell nivå. STINT kommer med Kina-initiativet att kunna arbeta med strategiskt relationsbyggande, omvärldsanalys med fokus på Kina och att stödja svenska universitet, fortsätter Tommy Shih.

I sitt arbete kommer Shih fokusera på att bygga långsiktiga och strategiska relationer med universitet, forskningsfinansiärer, företag, tankesmedjor och myndigheter på både den svenska och kinesiska sidan. Han har även ansvaret för ett program som tillsammans med National Natural Science Foundation of China årligen delar ut 40 miljoner kronor till svensk-kinesiska forskningssamarbeten.

Initiativet kommer gynna svensk högre utbildning och forskning generellt, menar Tommy Shih.
– Svenska universitet har ett uttalat intresse att samarbeta med kinesiska universitet inom utbildning, forskning och tredje uppgiften. Det har tidigare även byggts relationer med kinesiska universitet som dock har varit svåra att vårda långsiktigt. Detta mönster ser vi generellt på svenska universitet. En intermediär som har en relationsbyggande funktion och generell kunskap om forskning, högre utbildning och innovation i Kina kan skapa ett institutionellt minne och socialt kapital som kan vara till hjälp för svenska universitet. Detta är särskilt viktigt när nya institutionella relationer ska skapas, eller existerande ska utvecklas och vårdas. Risken är annars att vi i Sverige med jämna mellanrum återupptäcker Kina och behöver spendera mycket resurser på att utveckla något som existerar eller tidigare redan fanns.

STINT:s Kina-satsning

STINT:s Kina-satsning påbörjades i april i år och bedrivs med ett team på fem personer från huvudkontoret i Stockholm, Lund och Shanghai.