lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Nobelpristagare och strateg nya hedersdoktorer vid Ekonomihögskolan i Lund

Publicerad: 2014-03-26

Nationalekonomen Al Roth och strategiprofessor J C Spender blir 2014 års hedersdoktorer på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Professor Al Roth, 2012 års vinnare av Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne, och strategiprofessor J C Spender blir 2014 års hedersdoktorer på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Professor Alvin ”Al” Roth (född 1951) innehar en professur i nationalekonomi vid Stanford University och har under sin karriär verkat vid många av största universiteten i USA. Hans forskning berör ämnen som operationsanalys, mekanism design och experimentell ekonomi. Han har fått en rad internationella utmärkelser och år 2012 tilldelades han, tillsammans med Lloyd Shapley, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till minnet av Alfred Nobel för ”teorin om stabila allokeringar och för utformning av marknadsinstitutioner i praktiken".

Även om Alvin Roths forskning är teoretisk så har den ofta haft praktiska tillämpningar, genom att lösa problem kopplade till att allokera, eller fördela, resurser. Som exempel kan nämnas regelverk för att tilldela skolplatser till barn i New York och Boston samt implementeringen av världens första systematiska njurbytesprogram i New England, USA. Principerna som ligger till grund för dessa regelverk tillämpas nu i flertalet länder runt om i världen.

På Ekonomihögskolan vid Lunds universitet finns en forskningsgrupp av nationalekonomer som vidareutvecklar teorierna som Shapley och Roth lagt grunden för. Alvin Roth har, trots akademiska framgångar som är få förunnade, varit mycket ödmjuk och hjälpsam i detta arbete. Han har besökt universitetet och varit avgörande för ämnets utveckling vid Ekonomihögskolan.

John-Christopher (JC) Spender (född 1936), Professor emeritus vid Paris International School of Management, tog sin doktorsexamen från University of Manchester 1980. Han har verkat vid olika universitet, såsom UCLA, Glasgow University, och the New York Institute of Technology.

Spenders vetenskapliga produktion spänner över flera områden inom ledarskap, ledning och strategi. Hans forskning har alltid fokuserat på vad kompetenta chefer vet och gör, och kan sägas vara inspirerad av bl.a. Frank Knight, Ronald Coase, Chester Barnard och Edith Penrose.

JC Spender är kanske mest känd för sina bidrag inom kunskapens och kognitionens betydelse för beslutsfattande, som han utvecklade under 1990-talet. På senare tid har Spender breddat sin forskning till bland annat entreprenörskap, retorik, och personalfrågor. Inte minst har han kommit att kritisera mycket av det sätt på vilket handelshögskolor, åtminstone i västvärlden, utbildar ekonomer, med fokus på ”managerialism”, kortsiktighet och s.k. ”kvartalskapitalism”.

Under åren 2006-2009 innehade JC Spender Svenska Handelsbankens Gästprofessur inom Knowledge Management vid Ekonomihögskolan i Lund. Han har varit en flitig gäst i över 20 år, och varit aktiv med handledning och seminarier vid olika institutioner på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Spender själv hävdar också att han sedan 70-talet varit influerad av Ekonomihögskolans metodologiska arbete och teoretiska utveckling inom strategi- och organisationsforskningen.