lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Nu rankas bolagens hållbarhetsarbete – för att visa goda exempel

Publicerad: 2018-04-20

Hur hållbara är svenska storbolag egentligen? Svaret får du i november när en ny och heltäckande rankning i hållbarhet presenteras. En av hjärnorna bakom rankningen blir Susanne Arvidsson, docent vid Ekonomihögskolan i Lund.

Rankningen tas fram i samarbete med tidningarna Dagens Industri (DI) och Aktuell Hållbarhet som i sin tur står bakom den nya sajten Hållbart Näringsliv som ska rikta mer fokus mot bolagens arbete inom hållbarhetsområdet.

Susanne Arvidsson är ordförande för kommittén som ska ta fram metodiken för den nya rankningen. Vi passade på att ställa sju snabba frågor till henne:

Varför ranka företags hållbarhet?
– Hållbarhetssatsningarna bland företag ökar och det ser inte ut att avstanna – trenden är stark. Men i dagsläget är det svårt att få någon översikt då alla presenterar arbetet så olika. Det finns olika initiativ – oftast frivilliga – men det räcker inte riktigt till. Med den här rankningen hoppas vi få fram ett sätt där flera branscher fångas upp. Vi vill verka för ökad värderelevans, tillförlitlighet och inte minst jämförbarhet när det gäller bolagens prestationer inom hållbarhetsområdet.

– Det handlar inte om att hitta de sämsta företagen och peka ut dem, utan snarare att hitta de som gör ett bra jobb och som man kan lära av. Vi vill hitta ett sätt där vi konstruktivt kan bidra till att bättre synliggöra bolagens hållbarhetsprestationer.

Finns det redan liknande eller motsvarande rankningar i Sverige eller utomlands?
– Det finns etiska rankningar som fonder har och som investbanker använder. Antalet har ökat i och med att investeringarna har ökat i hållbara och etiska projekt. Vi har även rankningar och index som börserna använder, som Dow Jones Sustainability Index. Nu vill vi ta fram en rankning för våra svenska bolag. En rankning som presenteras öppet och där processen såväl som resultatet ska vara transparent. Vi tar gärna emot tankar och idéer.

Vem kommer rankningens resultat vara till för?
– Resultaten kan vara användbara för alla som vill ha mer inblick i hur man kan mäta och jämföra just företags hållbarhetsarbete. Det här blir ett sätt att få en liknande jämförbarhet som när vi läser börssidor och tittar på finansiella data.

– Såväl investerare, leverantörer, kunder, pensionssparare, konsumenter – och inte minst studenter som är presumtiva anställda kan vara intresserade av att se hur företag agerar inom hållbarhetsområdet.

Har du redan nu några tankar om hur rankningen kommer tas fram?
– Det är ett komplicerat område, särskilt när det gäller att ta fram parametrar, KPI:er och nyckeltal. Så visst blir det en utmaning. Kommittén kommer dock att ha stor erfarenhet av hållbarhetsarbete och av att mäta och värdera bolags prestationer. Vår ansats är att det är något som ska kunna täcka in hela den komplexa hållbarheten. Inte bara miljö, utan även sociala och ekonomiska värden.

– Deadline för vårt arbete blir den 27 november i år då det blir en stor hållbarhetskonferens i Stockholm. Där visas resultatet av rankningen och presentationen av de företag som kommer högt upp. Dessförinnan har vi ju val i Sverige och jag är säker på att hållbarhet blir en viktig fråga.

Du är ordförande i den rådgivande kommittén. Hur gick det till när du fick frågan?
– Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet hade uppmärksammat mig när jag var key note speaker på konferenser och hört om den forskning jag bedriver när det gäller att kommunicera företags hållbarhetspresentationer. Ur det inleddes en diskussion och vi fann snabbt en konstruktiv plattform att bygga detta samarbete på.

– Jag ser det som jättepositivt att finansmarknaden nu har ett ökat intresse för hållbarhet. I dag finns det till och med en risk för att det går för fort. Från att det har gått långsamt och ingen har tagit tag i det, till att marknaden nu visar stort intresse. Detta sätter tydligare krav på företagen att presentera information kring sitt hållbarhetsarbete som verkligen är relevant för externa intressenter.

Var det självklart för dig att tacka ja till att vara med?
– Det är fortfarande mycket fina beskrivningar i företagens kommunikation om sitt hållbarhetsarbete. Ofta saknas dock såväl status som progression och mål för just det arbetet. Utmaningen är att öka relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten. Det finns mycket att göra, men det är viktigt att bära med sig att även små steg i rätt riktning är framsteg.

– Nyheten om rankningen har redan fått positiv uppmärksamhet, också från företag som kanske är lite misstänksamma. Men jag vill verkligen understryka att syftet med rankningen inte är att hitta syndare, utan snarare hur man kan göra bra presentationer av sina prestationer. Det blir en lärprocess för oss alla – det här är inget som bara görs till konferensen den 27 november, utan rankningen kommer fortsätta att förfinas från år till år.

Vad blir nu nästa steg för dig i det här arbetet?
– Vi har inlett diskussioner med en grupp som vi vill få med oss. Därefter har vi vårt första möte där vi sätter ramar, tidsplan och agendan för att ta fram rankningen och måtten.

– Det som också är väldigt positivt är att studentföreningen LINC kommer vara med och hjälpa till att samla in och analysera data. Det känns väldigt viktigt för mig att få visa upp vilka duktiga studenter vi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har inom finansmarknaden.

Kontakt

Susanne Arvidsson

Docent i företagsekonomi, Ekonomihögskolan i Lund. Forskar om företagens kommunikation till olika intressenter främst ur ett aktiemarknadsperspektiv, business ethics, CSR, hållbarhets- och integrerad rapportering samt bestyrkande av hållbarhetsredovisning.

susanne.arvidsson@fek.lu.se


Telefon: +46 46 222 79 81

Mer om Susannes forskning i Lunds universitets forskningsportal