lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ny bok hjälper studenter skriva uppsats på engelska

Publicerad: 2014-03-07

”Academic papers and theses– to write and present and to act as an opponent”

 

Den nya boken ”Academic papers and theses– to write and present and to act as an opponent” är den engelska versionen av “Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera”. Författare är Ulf Paulsson, forskare på FEK, och Maria Björklund.  

Boken riktar sig främst till utländska, icke-svensktalande studenter som läser vid en skandinavisk högskola eller universitet och som önskar få en inblick i ”konsten att skriva akademiska rapporter och uppsatser” enligt den skandinaviska metodtraditionen.

Eftersom boken finns både på svenska och engelska lämpar den sig speciellt väl för utbildningar med både svensktalande och icke-svensktalande studenter i gruppen. Boken kan även vara av intresse för svensktalande studenter som skriver uppsats på engelska och som vill få hjälp med terminologin.

Läs mer på Studentlitteratur

Läs mer om den svenska boken