lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ny medlem i redaktion till väl ansedd journal

Publicerad: 2014-12-17

Politis senaste tillskottet i redaktionen för AMLE

Diamanto Politis, docent vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, har blivit inbjuden som medlem i redaktionen av den välrenommerade journalen  Academy of Management Learning and Education (AMLE).

AMLE är högt ansedd och anses vara rankad bland de fem mest inflytelserika och citerade journalerna inom forskning kring management och utbildning.