lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ökad digitalisering ger oanade konsekvenser

Publicerad: 2018-04-04

"It is of vital importance to swim against the current of bits and bytes which challenge our proven analogue way of reflecting on what is happening around us. I sincerely hope this anthology prompts the start of a critical conversation about the digitalization of working and organizing." Så skriver Stephan M. Schaefer i förordet till den nya boken “Working and Organizing in the Digital Age” som han är medförfattare till och redaktör för. Boken publicerades nyligen av Pufendorf-institutet. Citatet riktar vår uppmärksamhet mot de viktigaste delarna av Digiwork-forskningsprojektet, en kritisk granskning av kanske det tydligaste av tidstecken, digitaliseringen.

Skolans internet bryter ihop och eleverna kan inte arbeta vidare. Deras lärare får skicka hem dem. Illustration: Maja Lindén.

Stimulera debatten

Stephan M. Schaefer, lektor på Ekonomihögskolan, har nyss släppt en bok om digitalisering tillsammans med forskarkollegorna Magnus Andersson, Elizabeth Bjarnason och Kristofer Hansson. Boken sammanfattar ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt finansierat av Pufendorfinstitutet i Lund under 2016-2017 som undersöker effekterna av digitalisering på arbetsplatser och inom organisationer.

— Tanken här var aldrig att producera ett visst resultat eller en forskningsrapport. Vi arbetade verkligen i Pufendorf-andan som vill stimulera debatt och produktion av idéer, säger Stephan. Vi frågade oss vad som är viktigt eller vad som kan vara viktigt för att kunna forska senare, efter Pufendorf-projektet. Boken handlar om att sammanfatta idéer och scenarier och att uppmärksamma de negativa och positiva effekterna av ny teknologi. Vi ville fördjupa oss i de oanade konsekvenserna.

Fakuletsövergripande samarbete

Under projektet granskade författarna tekniska, sociala, politiska och organisatoriska aspekter av digitalisering. Förutom författarna själva deltog andra forskare under kortare perioder. Exempelvis diskuterade en hjärnforskare hur hjärnan kan påverkas av digitalisering och en forskare från LTH bidrog med aspekter på artificiell intelligens och robotar. Under de sista faserna gästades projektet av en internationell gäst: Melissa Gregg, forskare i genusvetenskap och författare som numera är verksam vid Intel Corporation i Silicon Valley. Gregg förde in både samhällsvetenskap och praktisk tillämpning i projektet. Illustratören Maja Lindén avbildade scenarier där digital teknik är i fokus:

— Vi tittade på olika organisationer som sjukhus, sociala medie-företag, hemvården och mäklarbyråer för att få en bild av hur digitalisering används och hur det påverkar organisationer. Vi samlade intryck och beskrev situationer som kunde inträffa och diskuterade det med vår illustratör som avbildade den specifika situationen, berättar Stephan.

Framsteg i högt tempo

Tempot då det gäller tekniska framsteg är snabb. Kan det fortsätta så och är vi beredda att använda tekniken på rätt sätt?

— Även om det talas mycket om det är digitalisering och ny teknik inte speciellt påtaglig inom många organisationer, säger Stephan. Naturligtvis ser vi det mer inom vissa branscher men över lag tycker jag att vi möter mer teori än praktik. Ta min egen organisation, Lunds universitet. Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen har fortfarande inte kommit särskilt långt, digitala tentor till exempel används fortfarande inte vid min fakultet. Men det är okej, ibland har det visat sig att analoga metoder kan vara nog så effektiva.

En gåva eller en börda?

Trots allt ökar digitaliseringen. Till exempel syns en växande trend för e-böcker på svenska skolor och mycket av skolarbetet lagras i moln och på servrar. Detta kan få oanade konsekvenser. Ett av kapitlen i boken, av Carola Aili och Lars-Erik Nilsson, handlar just om digitaliseringen av skolan. Om nätet i skolan går ner kan inte eleverna arbeta. Lärarens enda alternativ är att skicka hem eleverna även om det innebär ett brott mot reglerna.

Ett annat kapitel i boken av Calle Rosengren diskuterar hemtjänsten och användandet av en teknik som heter "Mobipen". Mobipen är en scanningteknik som dokumenterar och registrerar arbete och besök hos vårdtagaren. Data överförs och lagras digitalt. Pennan överför inte bara data utan används också för att dela upp arbetsuppgifterna i olika uppdrag och tidskrav som måste registreras av hemvårdspersonalen. Om en patient vill prata och det inte ingår i tidsschemat kan inte personalen ta tid till någon pratstund eftersom den inte kan registreras med pennan.

— Vi har gått från gamla förvaltningsmodeller som Taylorism till större frihet och arbetsmiljövård men digitaliseringen kan faktiskt leda oss tillbaka till ålderdomliga rutiner. Det vi ser med mobipennan är en styrning av arbetsprocesser ner till en minut, säger Stephan. Vi ska inte tro att digitalisering är lösningen på allt, vi måste utvärdera det genom att titta på de sociala, kulturella och individuella konsekvenserna. Vi kan definitivt se att yrken som kräver vård av människor inte kan ersättas av tekniska lösningar. Eller, de är åtminstone mycket svåra att ersätta.

Sociala mediers påverkan

Boken ger oss även en bild av hur sociala medier kommer att påverka arbetet och organisationer samt en blick mot möjligheter till framtida forskning. Sociala medier för internkommunikation används i många organisationer men frågan är hur det påverkar människorna i dem. Det får framtiden utvisa. Eller som Stephan skriver om sociala medier i boken: "I framtiden bör forskare fortsätta att utforska de grundläggande frågorna som uppstår när sociala medier och organisationer förenas."

— Jag skulle säga att detta är kärnan i projektet. Vi kan inte tänka i för extrema termer som "digitaliseringen kommer att rädda oss alla" eller "det är ett ont som måste raderas". Istället bör vi stimulera konstruktiv debatt och skapa idéer om vad som fungerar och vad vi behöver vara mer försiktiga med. Diskussionen måste fortsätta, avslutar Stephan.

I Stephans fortsatta forskningsprojekt kommer han att utöka och utveckla sin studie av sociala medier på jobbet tillsammans med några av kollegorna från Pufendorf-projektet.