lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Prins Daniel inspirerade blivande entreprenörer

Publicerad: 2018-05-31

Den 31 maj besökte Prins Daniel Ekonomihögskolan med sitt projekt Prins Daniels Fellowship som ska stötta unga entreprenörer. Många studenter hade samlats för att lyssna, bli inspirerade och få tips inför förverkligandet av sina entreprenörsdrömmar.

Prins Daniel i samtal med entreprenörerna Niklas Adalberth, Lisa Lindström och Estelle Bodén. Foto: Kennet Ruona

Erfarna entreprenörer

Under besöket på Ekonomihögskolan samtalade Prins Daniel med entreprenörerna Niklas Adalberth, Lisa Lindström och Estelle Bodén som i sin tur berättade om sina karriärer och erfarenheter.  

– Ni som sitter här kommer antingen att vara anställda av eller själva vara en entreprenör i framtiden. Vilket det blir väljer ni, sa Prins Daniel till de församlade studenterna i Crafoordsalen. 

Diskussionen berörde många intressanta frågor som vad som är viktigast att tänka på då nya bolag startas, hur motgångar ska tacklas och hur finansieringen kan gå till. 

”Starta bolag nu!”

Niklas Adalberth, som själv studerat ekonomi vid Ekonomihögskolan, medgrundare till Klarna och numera VD för Foundation Norrsken, delade generöst med sig av tidiga entreprenöriella erfarenheter och gav studenterna drastiska och konkreta tips:  

– Kör igång era bolag nu, när ni ändå har CSN. Ni kan vara världens bästa och smartaste men får ni en knäpp chef så kvittar det, då kan ni inte visa hur bra ni är. Bättre då att bli er egen chef, bli entreprenör!

Att hitta medgrundare till bolag som är olika en själv, att inte låta motgångar bryta ner, att snabbt testa sina idéer på kunder och att våga gå utanför sin comfort zone var några av de smarta tips som levererades under samtalet.  

– Det bästa med att vara sin egen är känslan när det går bra, menade Estelle Bodén från Elk Entertainment. Motgången är tuff som egenföretagare, men framgången... Det är en helt fantastisk känsla som man lever otroligt länge på! 

En entreprenör ska ha driv

Och hur är det då med egenskaper hos en blivande entreprenör? Hur ska man vara egentligen? 

– Du måste ha ett driv, menade Lisa Lindström från Doberman. Vara uthållig! Var positiv, tänk ”allting går!”. Då kommer det att gå. 

Slutligen ville Prins Daniel veta vad de lyckade bolagsgrundarna önskar att de hade vetat om entreprenörskap då de var i 20-årsåldern. Frågan ledde samtalet in på bland annat rekrytering och personlig utveckling. Eller vad sägs om dessa livslärdomar:

  • Att sova gott om natten, utveckla sig själv och strukturera sin tid är viktiga delar i ett lyckat entreprenörskap.
  • Det kan vara en räddning att ta hjälp av en coach om det kör ihop sig och blir svårt.
  • Vetskapen att den kollega som bullrar mest kanske inte alls är den största talangen.

Entreprenörskapsstudenter samtalade med prinsen

Efter scensamtalet deltog Prins Daniel tillsammans med de erfarna entreprenörerna i rundabordssamtal på Ekonomihögskolan. Här deltog studenter från utbildningen Teaterns teori och praktik vid Humanistiska och teologiska fakulteterna samt studenter med entreprenörsanknytning från Ekonomihögskolan.

Från masterprogrammet i entreprenörskap vid Ekonomihögskolan deltog bland andra Buster Bark, Stefanie Smith och Felix Kaysers. Samtalen blev intensiva, med många personliga frågor från studenterna till såväl Prinsen som entreprenörerna.

På promenad mellan skolor och museum

Prinsens och hans fellowships dag i Lund startade med liknande samtal om företagande med gymnasister Katedralskolan. Sedan promenerade de genom Lund till visning och lunch på Skissernas museum, innan promenaden fortsatte upp till Ekonomihögskolan där rektor Fredrik Andersson på Ekonomihögskolan hälsade välkommen. Prinsen avtackades även av Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz innan färden gick vidare.

Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship är ett samarbete mellan Prins Daniel, Kungl. Ingenjörs-vetenskapsakademien (IVA), samt framstående entreprenörer och företagsledare. Projektet lanserades 2013 och målsättningen är att fler unga ska våga ta steget att starta eget och att främja utveckling och tillväxt hos unga entreprenörer.

Mer om Prins Daniel Fellowship på IVA.se

 

fem snabba råd till en blivande entreprenör

  • Använd dig själv som experiment!
  • Förkasta inte en idé som känns självklar, det kan vara den bästa!
  • Kill your darlings.
  • "Sometimes you win sometimes you learn!"
  • Om en sak inte blir bra, testa då en annan!