lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Så blir hållbarheten en del av varumärket

Publicerad: 2017-05-15

Globala miljö- och hållbarhetsutmaningar påverkar näringslivets spelplan både i världen och hemma. Inom alla delar av företag behöver man förhålla sig till ökade förväntningar på hållbarhetsarbete från medarbetare, kunder och samhälle. Ekonomihögskolan arrangerar tillsammans med Ideon Science Park och Lunds universitets Hållbarhetsforum en dag om det hållbara varumärket.

Som en del av Lunds universitets vetenskapsvecka om hållbarhet är Ekonomihögskolan värd för en förmiddag om relationen mellan varumärke, strategi, innovation och hållbarhet. Ta del av den senaste forskningen, lyssna till forskare från Ekonomihögskolan och experter från IKEA, Volvo Car och Tetra Pak som berättar hur hållbarhetsaspekter genomsyrar affärsmodell och kommunikation. Fokus ligger på utmaningar och lösningar vad gäller det hållbara varumärket, strategi och innovation.

Dessutom berättar Annika Helker Lundström, nationell miljömålssamordnare, om regeringens arbete med att lyfta näringslivets hållbarhetsarbete. Media välkomnas till ett lösningsfokuserat samtal i talkshowformat!

Medverkar gör:
Annika Helker Lundström
, regeringens nationella miljömålssamordnare för näringslivet. Hon har uppdraget att inspirera, synliggöra, driva på och ta tillvara näringslivets miljö- och hållbarhetsarbete.
Catarina Englund, sustainability Innovation Manager, IKEA Group. Hennes uppdrag är att bygga nya affärslösningar för IKEA med innovation och hållbarhet som utgångspunkt och hon är ansvarig för att driva globala initiativ som täcker hela värdekedjan.
Erik Lindroth, miljödirektör, Tetra Pak Nordics. Han är ansvarig för implementeringen av Tetra Paks miljöstrategi i Norden och Baltikum, vilken fokuserar på att lansera allt mer hållbara produkter, minska miljöpåverkan i hela värdekedjan och öka återvinningen. Erik har en magisterexamen i företagsekonomi från Lunds universitet och har i år även påbörjat en deltidstjänst som doktorand på företagsekonomiska institutionen. Hans forskning inriktar sig på hur företag kan skapa värde från sitt miljöarbete i säljprocessen för B2B-företag.
Anders Lindbom, Director Strategy & Innovation, Vehicle Software and Electronics, Volvo Car Group. Han är chef för tidig utveckling och innovation inom enheten där programvara och elektronik för Volvos bilar utvecklas. Detta område täcker aktiva säkerhetssystem, uppkopplade funktioner, infotainment, användargränssnitt och styrning av bilens alla elektriska funktioner.
Susanne Arvidsson, docent i företagsekonomi, Ekonomihögskolan i Lund. Hon forskar om företagens kommunikation till olika intressenter främst ur ett aktiemarknadsperspektiv, business ethics, CSR, hållbarhets- och integrerad rapportering samt bestyrkande av hållbarhetsredovisning.

Johan Anselmsson, docent i företagsekonomi, Ekonomihögskolan i Lund, forskar om hållbart varumärke och employer branding.
Johan Jansson, docent i företagsekonomi, Ekonomihögskolan i Lund, forskar på grön konsumtion, CSR på småföretag, cirkulär ekonomi samt vikten av normer och attityder i utvecklingen mot ett mer klimatsmart samhälle.
Arne Hansson, Open Innovation Navigator, Ideon Open – driver innovationsprocesser och entreprenöriella arbetsmetoder i större bolag som Perstorp, Stora Enso, Bona, Sandvik med flera. Han har gedigen erfarenhet från ledarroller i internationella bolag som Trelleborg, Mars Inc, Ericsson och Sony Ericsson, samt som entreprenör i egna bolag.

Samtalet modereras av Cecilia Nebel, Nebel Media, nyligen utsedd till en av årets nyföretagare i Lund. Arrangörer är Lunds universitets Hållbarhetsforum, Ekonomihögskolan och Ideon Science Park.

Tid: kl 09:00–12:00, tisdag den 16 maj
Plats
: Crafoordsalen, Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1, Lund

Hållbarhetsveckan

Den 15–20 maj firar Lunds universitet tillsammans med Lunds kommun Hållbarhetsveckan som en del i universitetets 350-årsjubileum.

Ekonomihögskolan står värd för en förmiddag om relationen mellan varumärke, strategi, innovation och hållbarhet, som vi arrangerar tillsammans med Lunds universitets Hållbarhetsforum och Ideon Science Park. Ta del av den senaste forskningen och lyssna till forskare från Ekonomihögskolan och experter från IKEA, Volvo Car och Tetra Pak som berättar hur hållbarhetsaspekter genomsyrar affärsmodell och kommunikation. Fokus ligger på utmaningar, erfarenheter och forskning kring det hållbara varumärket.

Anmäl dig till ”Hållbart varumärke”

Läs mer om ”Hållbart näringsliv” här

Hela programmet för veckan

Hållbarhetsforum, Lunds universitet

Ideon Science Park