lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Storslam för magisterstudenter i entreprenörskap!

Publicerad: 2015-03-19

Vinst i tre av fyra kategorier i Venture Cup Syd

Studenter på magisterprogrammet i Entreprenörskap vid Sten. K Johnson Centre for Entrepreneurship, Ekonomihögskolan, Lunds universitet, sopade banan och tog hem hela tre av fyra kategorier i Venture Cup Syds tävlingsmoment Affärsidé.

Grattis!

 

I tävlingen har studenter från hela södra Sverige deltagit och vinnarna går vidare till den nationella finalen som genomförs i Stockholm den 10e juni. I momentet Affärsidé tävlar studenterna genom att skriftligt beskriva sin affärsidé med ett tydligt fokus på värdeerbjudande, en beskrivning av sina kunder och hur upphovspersonen ska kunna tjäna pengar på idén. De tävlande ställer upp i en av fyra kategorier: Life science & teknik, Människa & samhälle, Miljö & energi och Webb, mjukvara & media. Vinsten är 5 000 kr för de vinnande bidragen i respektive kategori.

 

Förutom att ta hem vinsten i kategorin Människa & samhälle med sin affärsidé You++ vann Caroline Mensch och Tim Van Dijk även tävlingsmomentet Pitch, där studenterna presenterar sina affärsidéer under en 1 minut lång pitch. Vinsten, som innebär 10 000 kr i prispengar för vinsten i de båda momenten, är ett välkommet tillskott I studenternas kassa. De har arbetat med sin affärsidé sedan I höstas inom ramarna för magisterprogrammet i entreprenörskap och säger: ”We have come a long way since, and sometimes it’s good to take a break from your every day’s work, take a step back, and drill down to the essence of your idea or business.”

 

 

Vinnaridén i moment Pitch region syd

YOU++

Caroline Mensch & Tim van Dijk
studenter vid magisterprogrammet I entreprenörskap, Lunds universitet

 

YOU++ är en online plattform med syfte att lära barn i åldrarna 9 till 14 år att använda sig av kod. Plattformen erbjuder en web-baserad kodningskurs utformad för att möte lärandemålen i svensk skola inom ämnen såsom matematik och naturkunskap. Barnen lär sig exempelvis om koordinater genom att de kodar sitt eget Pac-man spel, eller om grön energi medan de utvecklar sin egen hemsida.

 

 

Vinnare moment Affärsidé 

Tävlingskategori Människa & Samhälle

YOU++

Caroline Mensch & Tim van Dijk
studenter vid magisterprogrammet I entreprenörskap, Lunds universitet

 

YOU++ är en online plattform med syfte att lära barn i åldrarna 9 till 14 år att använda sig av kod. Plattformen erbjuder en web-baserad kodningskurs utformad för att möte lärandemålen i svensk skola inom ämnen såsom matematik och naturkunskap. Barnen lär sig exempelvis om koordinater genom att de kodar sitt eget Pac-man spel, eller om grön energi medan de utvecklar sin egen hemsida.

 

Tävlingskategori Life Science & Teknik

NeverLose by PowUnity

Stefan Sinnegger, Grega Gostincar
studenter på magisterprogrammet i entreprenörskap, Lunds universitet och
Christian Strassl

 

NeverLose är en avancerad Bluetooth-anordning för att skydda dina skidor och snowboards mot stöld och för att hjälpa dig att hitta dina skidor I djup pudersnö.

 

Tävlingskategori  Webb, Mjukvara & Media

myPaper

Sebastian Höfinger
student vid magisterprogrammet i entreprenörskap, Lunds univeristet

 

myPaper – betaltjänsten tar bort strulet med att fylla i dina uppgifter gång på gång på olika nyhetssidor. Enkel tillgång, enkel betalning utan det ständiga behovet av nya användarkonton. Det är så det fungerar att läsa nyheter med myPaper, det är så det fungerar att läsa nyheter på 2000-talet. 

 

Tävlingskategori Miljö & Energi

Preen

Mattias Lundgren, Ludvig Danielsson, Gabriel Andersson och Philip Adamsson
Linnéuniversitetet, Kalmar

 

Preen kan liknas med en utvecklad diskborste som fästs i kranen med hjälp av en slang. Preen underlättar diskningen genom att sammanföra de olika diskningsmomenten i en och samma produkt, vilket minskar din vattenförbrukning och sparar således in på naturens och dina ekonomiska resurser genom reducerad elkostnad för uppvärmningen av vattnet.