lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studenter löser utmaningar i ny tvärvetenskaplig kurs

Publicerad: 2020-01-14

Satsning för att möta de nya samhällsförutsättningarna

Photo by Kaleidico on Unsplash.

Projektutveckling heter den nya kursen som är en av få av sitt slag som ger studenter från olika fakulteter vid Lunds universitet möjlighet att tillsammans lösa utmaningar. Utmaningarna kommer i år från organisationer som Future by Lund, Innovation Skåne och företaget Acconeer. Nu presenterar studenterna sina projekt!

Studenterna har under kursen arbetat fram nya processer och nya applikationsmöjligheter för teknik och de har dragit stor nytta av sina olika kompetenser.

– De flesta utmaningar är tvärvetenskapliga till sin natur, säger universitetslektor Marie Löwegren, som ansvarar för kursen. Problem behöver ses från olika perspektiv för att lösningen ska bli hållbar.

Satsning för att möta de nya samhällsförutsättningarna

Studenterna lär sig grunderna i entreprenörskap, men skaffar sig också genom projektarbetet förmågor att använda entreprenörsverktygen och att arbeta tvärvetenskapligt i grupp. Detta har visat sig vara efterfrågat av näringslivet när motsvarande satsningar har gjorts i både Danmark och Norge. Kursen är en satsning från Lunds universitet för att möta de nya samhällsförutsättningarna.

– Det finns väldigt mycket idéer och innovationer. Vad vi saknar är entreprenörer som vill göra verklighet av dem, säger Marie. Jag föreslog därför en fakultetsöverskridande kurs i entreprenörskap och projektutveckling, en kurs som kunde medvetandegöra entreprenörskap och projektutveckling som en karriärväg.

Innovation för att minska lärares administration

Höstens studenter ska nu presentera sina projekt. Projektägarna är på plats och ser förväntansfullt fram emot studenternas lösningar. Fyra grupper kommer att visa var sin kort video om sin lösning kompletterat med en kortare presentation. Därefter kommer de att få höra projektägarnas synpunkter. Redan nu kan avslöjas att projektidéerna handlar om hjälpmedel för synskadade, en process för nytänkande inom diabetesvården, ett hjälpmedel som minskar lärares administrationsbörda, samt hälsofrämjande mätningar i Lunds stad.

En pilotomgång av kursen genomfördes 2018. Den aktuella kursen startade hösten 2019.

Mer information om kursen: https://www.entrepreneur.lu.se/studera/tvarvetenskaplig-projektutveckling

 

Mer information

Är du intresserad av att gå kursen?

Då kan du ansöka nu i vår (det är olika ansökningsdatum för olika fakulteter) och kursen går i höst på kvartsfart med början i september 2020. Läs mer på kurssidan nedanför.

7,5 HP för dig som vill använda din kunskap i praktiken och lösa utmaningar tillsammans med studenter från andra fakulteter.

Länk till kurssidan

 

Kontakt

Marie Löwegren
Universitetslektor och kursansvarig
marie.lowegren@fek.lu.se
070-7349100