lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledare tar nya grepp under novischvecka

Publicerad: 2015-01-20

Katarina Larsdotter Wendel, engagerad studievägledare på Företagsekonomiska institutionen sedan 2008, tar plats bland studenterna även under novischveckan.

Katarina Larsdotter Wendel, studievägledare på Företagsekonomiska institutionen och initiativtagare till Ekonomihögskolans välkomstmingel under novischveckan 
 
Katarina Larsdotter Wendel, engagerad studievägledare på Företagsekonomiska institutionen sedan 2008, tar plats bland studenterna även under novischveckan. Att vara med från start under den så kallade nollningen kändes allt mer viktigt och sedan i höstas deltar studievägledningen. I år deltog runt 150 studenter under veckans första dag.       
 
Inspirerad
En föreläsning på LTU för några år sedan om arbetet med att sänka studenters alkoholkonsumtion och eliminera kränkande särbehandling under så kallade nollningar inspirerade Katarina till att utveckla en modell för att arbeta förebyggande på Ekonomihögskolan. 
 
Sedan i fjol deltar studievägledare på EHL i den allra första förmiddagen då studenterna inleder sin novischvecka strax före terminsstart. I gott samarbete med Lundaekonomerna tar man nya grepp i form av ett välkomstmingel i Ljusgården på EHL. Den här gången deltog förutom studievägledarna och Lundaekonomerna representanter för pedagogiskt stöd, studentprästerna, studenthälsan, internationella sekretariatet, karriärcentrum och studiestugan. Dessutom bjöds det på mackor och dans!
 
Viktigast för studenternas trivsel
Vad är då viktigast för att en ny student ska trivas på EHL? – Att känna sig inkluderad och välkommen och märka att vi på Ekonomihögskolan bryr oss. Och vi ska göra det här med humor, det ska kännas kul för de nya studenterna att komma hit, säger Katarina.
– Vi har tagit bort platsbegränsningen för novischveckan just för att alla ska känna sig välkomna och vi ger viktig användbar information som vi tror skapar en bra start och en tryggare studiemiljö, berättar Katarina.
 
Framtida novischveckor
Härnäst ser Katarina en vidareutveckling av nuvarande modell. –Vi vill gärna ha mer tid för att delta under den här viktiga första veckan och en lite större budget. Vi vill också ha fler samarbetspartners. Bland annat ser jag positivt på ett samarbete med LU:s studentombudsman just under uppstarten, menar Katarina. 
 
-Vi föregår gärna med gott exempel. Vi ser redan goda resultat bara efter förra terminen och hoppas att fler fakulteter på LU engagerar studievägledning och andra viktiga personer under novischveckorna. Ett samarbete på bredare front på LU hade varit fantastiskt, säger Katarina.   
 
Att lyssna på Katarina Larsdotter Wendels visioner om studenternas bästa övertygar. Djupt engagerad i studentfrågor och som huvudskyddsombud på EHL kompetensutvecklad i arbetsmiljö och trivsel ger Katarina goda förutsättningar för att nå sitt mål-glada och nöjda studenter på EHL redan från start.
 
Katarina Larsdotter Wendel intervjuades av Anna Löthman