lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tio år av samarbete för hållbar affärsutveckling

Publicerad: 2017-12-06

För tionde året får studenter från Magisterprogrammet i Entreprenörskap och Innovation vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship konsultstöd från masterstudenter i Environmental Management and Policy vid Internationella Miljöinstitutet. Studenterna möts i en gemensam workshop för att hitta miljömässiga möjligheter och risker i entreprenörskapsstudenternas affärsidéer.

Samarbetet mellan studenterna i entreprenörskap och miljöledning firar 10 år. Foto: Craig Mitchell

Håkan Rodhe är universitetslektor vid Internationella Miljöinstitutet och har under åren märkt ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor från entreprenörskapsstudenterna.
- Workshopen är ett perfekt exempel på lärande genom samarbete där studenterna delar med sig av sina erfarenheter från respektive kurser, säger Håkan Rodhe och betonar att båda programmen är mycket konkurrenskraftiga, handlingsinriktade och har drivna studenter vilket märks i dynamiken under workshopen.

Samarbetet ger branschfokuserade insikter och inspiration

Alexandra Wu är masterstudent i Environmental Management and Policy och blev ombedd att kommentera Anouk Arts affärsidé som drivs av magisterstudenter I entreprenörskap och innovation. Alexandra Wu menade att idén, baserad inom modebranschen, berörs av många av hållbarhetsutmaningarna som förekommer i dagens modeindustri, t.ex. oetiska arbetsförhållanden, smutsig textilproduktion, överkonsumtion och avfall.

Alexandra betonar vikten av att integrera hållbarhet i entreprenörskap och affärsutveckling.
– Unga entreprenörer och morgondagens företagsledare bör lära sig om hållbarhetskoncept såsom livscykeltänkande, cirkulära ekonomier och produktdesign med miljöfokus. Professionella miljövetare måste å andra sidan stärka sitt affärsinriktade tänkande för att bättre kunna bidra till en hållbar utveckling. Denna övning var en bra utgångspunkt för att vi ska kunna integrera de två områdena, avslutar Alexandra Wu.

Affärsteamet Anouk Arts uppskattade den konstruktiva och branschfokuserade feedback som de fick från miljöledningsstudenterna.
– Deras idéer och lösningar gav insikter som vi aldrig har tänkt på, vilket var väldigt inspirerande. Det hade varit väldigt värdefullt att återknyta kontakten i framtiden för att dela kunskap och inspirera varandra, säger teamet.

Hållbar input implementerad i affärsmodeller

– Entreprenörskapsstudenterna uppmärksammar både hållbara och samhälleliga överväganden; de har ofta ambitionen att göra gott med sina idéer och inser även att dessa överväganden faktiskt kan bidra till entreprenöriella möjligheter. Denna workshop förstärker dessa tankar, menar Craig Mitchell, universitetsadjunkt vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship och en av de som arrangerar samarbetet.

Input från workshopen implementeras ofta i affärsmodellerna och affärsplanerna för entreprenörskapsstudenternas idéer. Och samarbetet fortsätter ofta även efter workshopen.
– Det riktigt spännande med workshopen är korsbefruktningen av idéer mellan studentgrupperna, och studenterna fortsätter ofta själva att hålla kontakten, säger Craig Mitchell.

mer om utbildningarna

Magisterprogrammet i Entreprenörskap och Innovation ges vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. 

Masterprogrammet i Environmental Management and Policy ges vid Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet.

Se film från workshopen

Se en film om samarbetet mellan studenterna.