lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Underskatta inte Amazon.se

Publicerad: 2022-06-28

Intresset och tillflödet av nya kunder har mattas av, men varumärket är starkt i generationerna som vuxit upp med internationell ehandel.

Har är en fjärde rapport från lund i samarbete med undersökningsföretaget norstar som följer varumärket och handelsplatsen Amazons Nordenresa sedan lanseringen 2020.

Varje eller varannan månad har Norstat i samarbete med Ekonomihögskolan på Lunds universitet intervjuat 1000 svenskar om e-handel i allmänhet och amazon.se i synnerhet.

Efter starka tillväxtsiffror det första året verkar tillväxttakten för Amazon.se vad gäller intresse och tillflöde av nya kunder mattats av. Däremot ser det ljust ut för bland generation Y och Z som blir ett allt köpstarkare segment.

Dessa generationer ställer betydligt högre krav på e-handlare avseende egenskaper där Amazon är erkänt starka och de visar dessutom större intresse för Amazon och dess erbjudande.

- Dessa generationer ställer betydligt högre krav på e-handlare avseende egenskaper där Amazon är erkänt starka och de visar dessutom större intresse för Amazon och dess erbjudande, förklara Johan Anselmsson, professor i marknadsföring och forskare vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet. 

Slutsatsen blir att Amazon – tillsammans med de yngre generationernas högre krav – gör att konkurrensen kommer att förändras och hårdna ännu mer om framtidens e-handel.

Läs mer

Läs rapporten om hur Amazon klarat sig sedan januari 2021.