lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Utlysning: KEFU-uppsatstävling 2019

Publicerad: 2019-08-10

Rådet för Kommunal Ekonomisk Forskning och Utbildning (KEFU) i Skåne utlyser uppsatstävling inriktad mot kommunernas och landstingens/regionernas utvecklingsarbete rörande ledning, organisation och ekonomi.

Tävlingsbidragen ska behandla företeelser och problem inom ledning, organisation och ekonomi som är av relevans för primärkommuner och/eller landsting. Den vinnande KEFU-uppsatsen belönas med 20 000 kronor.

Pris
Total prissumma är 20 000 kronor 

Regler
Uppsatsen skall vara godkänd som examensarbete (kandidat, magister, master eller examensarbete) vid Lunds Universitets institutioner eller någon av Skånes högskolor under tiden september 2018 - augusti 2019. Uppsatsen ska ligga i linje med KEFUs syfte som är ”att initiera forskning och utbildning som skall tillämpas i kommunernas och regionens utvecklingsarbete rörande ledning, organisation och ekonomi”. Uppsatsämnet skall knyta an till universitets och högskolors samhällsvetenskapliga och/eller ekonomiskt inriktade ämnesområden. Speciellt betonas hög relevans för sektorn och uppsatsen skall upplevas som användbar och lättillgänglig av praktiken. Uppsatsen skall av handledaren insändas till KEFU-Skåne senast 2019-09-18. Namn, adress och telefonnummer till författarna skall medsändas.

Jury
KEFU:s styrelse utser ett bedömningsråd vars synpunkter ligger till grund när styrelsen beslutar om pristagare. Juryns beslut kan inte överklagas. 
 

Kontakt, tävlingsbidrag

I första hand skickas tävlingsbidragen i digitalt format till: mikael.hellstrom@fek.lu.se

Är inte en digital uppsats möjlig kan uppsatsen skickas med vanlig post till:
KEFU-Skåne
Institutet för Ekonomisk Forskning
Box 7080
220 07 Lund

Märk kuvertet "Uppsatstävling i kommunal ekonomi".

För mer information kontakta:
Mikael Hellström
mikael.hellstrom@fek.lu.se
046 - 222 78 20