lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Världens bästa caselärare finns i Lund

Publicerad: 2021-02-05

Ekonomihögskolans varumärkesforskare Mats Urde har varit en engagerad förespråkare av casemetodiken under hela sitt yrkesverksamma liv. Nu får han belöning för sin möda. På casemetodikens dag den 5 februari utses han – som första svensk – till världens bästa caselärare.

Mats Urde utses till världens bästa caselärare. Foto: Kennet Ruona.

Bland de 500 medlemsorganisationerna i Case Centre ingår världens bästa ekonom- och handelshögskolor. Sedan 2013 håller organisationen i den årliga tävlingen ”Outstanding Case Teacher”, som går till en lärare som lyfter och förnyar casemetodiken. Särskilda kriterier är excellens, innovation och kreativitet.

– Jag är otroligt glad och hedrad över att utses till årets caselärare, säger Mats Urde, som själv gärna beskriver sig som en varm förespråkare av casemetodiken.

Redan på 1870-talet började Harvard Law School att arbeta med case, fallstudier hämtade från verkligheten. Metoden kom till Ekonomihögskolan vid Lunds universitet under 1960-talet. På senare år är det lärarna och forskarna Mats Urde, Ulf Ramberg och Ola Mattisson som inspirerat och utbildat sina kollegor i metodiken. Kopplingen till Harvard finns kvar; Mats har länge jobbat med Stephen A. Greyser på Harvard Business School, som han har skrivit två case tillsammans med.

– Mycket av det jag har gjort som forskare är faktiskt baserat på just ”case research”. Det är vi i Lund väldigt duktiga på och det ska vi vara stolta över. Jag vill också lyfta det goda samarbetet med Ekonomihögskolans partnerföretag och våra duktiga, drivna studenter. Det är många som bidragit till Ekonomihögskolans goda rykte som en stark caseskola, säger Mats Urde.

Han har under många år låtit studenterna lösa riktiga fall i klassrummet. Mats är en populär lärare: 2013 röstade studenterna fram honom till årets lärare vid Ekonomihögskolan och 2015 tog han emot Lunds universitets pedagogiska pris. Den metodik som han nu belönas för tar undervisningen i klassrummet till en helt ny nivå. Hans studenter förväntas inte bara lösa fall – de ska även lära sig att skriva sina egna!

– Studenterna får träna sig på att skriva, presentera och arbeta i team. Men de får också koppla ihop teori och praktik. När inlärningen i rummet är som bäst, visar alla mod, integritet och ett öppet sinne. Det är verkligen ett privilegium att vara lärare då, säger Mats.

Utanför den akademiska världen har Mats Urde 25 års erfarenhet som oberoende varumärkesstrategirådgivare för företag och ideella organisationer.

– Jag ser vikten av att överbrygga teori och praktik i min forskning, undervisning och mitt arbete som rådgivare. Det vill jag tro är min stora gärning, avslutar Mats Urde.

Tre röster om Mats Urde

 “The judges had a difficult task in selecting a winner from an outstanding shortlist of candidates, but Mats is a worthy winner. Mats is a case teacher who shows outstanding commitment to his students. He goes the extra mile to support their progress through the most effective pedagogy at his disposal - the case method. By involving and supporting students in writing cases, Mats has effectively extended the use of cases in the classroom. The judges were also impressed by his work to support colleagues, and to champion the use of the case method at his school. Comfortable in bringing innovation, both technical and pedagogical, into his teaching, Mats possesses strengths across all elements of the attributes one looks for in an outstanding case teacher.”

Richard McCracken, Director of The Case Centre and chair of the judging panel

“Mats' skills precede his classroom appearance. He clearly understands what engages students/executives in case topics, case protagonist decisions, and supporting analysis. He uses a range of techniques - role plays, timely votes, group presentations, case-related guests etc. He grasps what a superior case does for student preparation, class discussion and learning. I consider Mats an excellent case teacher - as idea developer, case writer, classroom teacher, case/course developer, advocate for case-based learning, and enhancer of student case experiences.”

Stephen A. Greyser, Richard P. Chapman Professor (Marketing/Communications), Emeritus, Harvard Business School

“Mats is a truly engaging teacher who challenges your thinking and involves you in the learning process. He makes you go the extra mile and think outside the box, just like he does. In one of Mats’ courses, we had to write and solve our own cases. He then organised a case competition event where we solved each other’s cases. Mats is a teacher who wants you to understand the theoretical frameworks, but also know how to use them in real life. I think I personally never learned as much in a class as in his, because he made us apply all those theoretical frameworks.”

Anna-Maria Ostermann, alumni Master’s student at Lund University School of Economics and Management

Om the Case Centre

Den ideella föreningen Case Centre invigdes 1973 på Cranfield School of Management i Storbritannien. I dag har föreningen även kontor på Babson College i USA och verkar för att förvalta och utveckla casemetodiken. Organisationen förvaltar världens största casedatabas med över 60 000 unika fall. Bland de 500 medlemsorganisationerna ingår världens bästa ekonom- och handelshögskolor. 

Besök Case Centres hemsida

Kontakt

Mats Urde

Universitetslektor, docent i marknadsföring
Företagsekonomiska institutionen

mats.urde@fek.lu.se

Läs mer om Mats Urdes forskning