lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Om institutionen

Företagsekonomiska institutionen i Lund är en av Sveriges ledande miljöer för utbildning och forskning kring det som rör företag och förvaltningars ekonomi. Här bedrivs en aktiv och avancerad forskning inom entreprenörskap, finans, forskningspolitik, marknadsföring, organisation och ledarskap, redovisning och strategi.

Lunds universitet har bedrivit undervisning och forskning i företagsekonomi i mer än femtio år. Ekonomihögskolan är en självständig fakultet med campus beläget i Ideon Science Park i Lund, Sveriges största och första ”forskningsby” och södra Sveriges mest dynamiska näringslivsområde.

Som ledande forskningsuniversitet ger Lunds universitet, och dess många internationella utbytespartners, rika möjligheter att kombinera huvudområdet företagsekonomi med studier i andra ämnen, vilket ger dig som student stora möjligheter till individuell profilering. En aktiv forskarmiljö erbjuder forskningskonferenser och seminarier, vilket ger goda förutsättningar för en kvalitativ undervisning.

Utbildningen knyter också i hög grad an till näringslivet och baseras till stor del på färdighetsorienterad case-metodik inom ämnena organisation, marknadsföring, strategi, redovisning, finansiering och entreprenörskap. Undervisningen genomförs av ett hundratal högt kvalificerade lärare och forskare, gästande lärare och forskare från andra forskningsmiljöer samt framgångsrika representanter från näringslivet. En lång tradition av undervisning har utvecklat pedagogiken. Speciellt ”case”-metodiken har länge använts i Lund som ett viktigt komplement till föreläsningarna med syfte att skapa en verklighetsanknuten utbildning. Genom ”live-cases” får du som student utveckla egna affärsidéer eller föra diskussioner med företagsledare kring deras företag.

Hitta hit!

Adress

Besöksadress:
Holger Crafoords Ekonomicentrum
Tycho Brahes väg 1, Lund

Postadress:
Företagsekonomiska institutionen
Lunds universitet
Box 7080, 220 07 Lund

Telefon: 046-222 00 00 (vxl)

Kontaktinformation

Prefekt
Thomas Kalling
prefekt@fek.lu.se
046-222 95 04

Studierektor
för forskning och forskarutbildning

Charlotta Levay
charlotta.levay@fek.lu.se
046-222 98 51

Studierektor för grund- och avancerad utbildning och Adminstrativt ansvarig
Hans Knutsson
hans.knutsson@fek.lu.se
046-222 41 72