lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Administration

Nedan hittar du kontaktuppgifter till de olika funktionerna inom administrationen på Företagsekonomiska institutionen. Kurs- och programrelaterad personal kommer först, sedan övriga administratörer listade efter funktion.

Administrativ chef

Ina Skanung Larsson
Tel. 046-222 78 35
ina.skanung@fek.lu.se

Kurser, administratörer

Kurser på magisterprogrammen i Entreprenörskap, Marknadsföring, Strategi samt kurser på grundnivå 
Caroline Fredskilde
Tel. 046-222 78 25
caroline.fredskilde@fek.lu.se

Kurser på magisterprogrammen i Redovisning och Finans, Management och Organisation
Tomas Nilsson       
Tel. 046-222 42 88
tomas.nilsson@fek.lu.se 

Kurser på B- och C-nivå 
Josefine Kettner
Tel. 046-222 78 04
josefine.kettner@fek.lu.se

Program

Koordinator
(Bachelor's programme in International Business)

Madeleine Forsberg
Tel. 046-222 97 49
madeleine.forsberg@ehl.lu.se

Koordinator
(Civilekonomprogrammet)

Pernilla Honoré
Tel. 046-222 02 86
pernilla.honore@fek.lu.se

Programadministratör
(Ekonomie kandidatprogrammet
Civilekonomprogrammet)

Katalin Orban
Tel. 046-222 79 22
katalin.orban@fek.lu.se

Koordinator
(Ekonomie kandidatprogrammet)

Pernilla Honoré
Tel. 046-222 02 86
pernilla.honore@fek.lu.se

Masterprogramkoordinator
(MSc in Entrepreneurship and Innovation)

Maria Pihel
Tel. 046-222 37 79
maria.pihel@fek.lu.se

Masterprogramkoordinator
(MSc in Management,
MSc in Managing People, Knowledge and Change)

Ann-Marie Kellner
Tel. 046-222 42 79
master@fek.lu.se

Masterprogramkoordinator
(MSc in Accounting and Finance,
MSc in International Marketing and Brand Management,
MSc in International Strategic Management)

Nina Willén
Tel. 046-222 41 32
master@fek.lu.se

Forskarutbildning

Forskarutbildningskoordinator
Charlina Lunvald
Tel. 046-222 30 93
charlina.lunvald@fek.lu.se

Övrig administration, efter funktion

Ekonom
Anna-Lena Andrén
Tel. 046-222 02 74
anna-lena.andren@fek.lu.se

Ekonom
Anders Nyström
Tel. 046-222 95 22
anders.nystrom@fek.lu.se

Ekonomiassistent
Marie Skougaard
Tel. 046-222 95 23
marie.skougaard@fek.lu.se

Kommunikatör
Stina Johannesson
Tel. 046-222 02 79
stina.johannesson@fek.lu.se

Personaladministratör
Ann-Charlotte Johansson
Tel. 046-222 78 19
ann-charlotte.johansson@fek.lu.se

Personaladministratör
Lena Scherman
Tel. 046-222 01 21
lena.scherman@fek.lu.se

Reception och tentamensexpedition
Tomas Sjö
Tel. 046-222 46 47
fekexp@fek.lu.se

Schemaläggare
Tomas Nilsson
Tel. 046-222 42 88
tomas.nilsson@fek.lu.se

Studievägledare
Josefina Backman
Pernilla Honoré
Igor Plicanic
Tel. 046-222 46 46
studievagledare@fek.lu.se

Välkommen!

Besök oss i Holger Crafoords Ekonomicentrum
Tycho Brahes väg 1
EC1, våning 2