lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Administration

Nedan hittar du kontaktuppgifter till de olika funktionerna inom administrationen på Företagsekonomiska institutionen. 

Studierektor för grund- och avancerad utbildning

Caroline Hellström
Tel. 046-222 78 18
Rum EC1:205
caroline.hellstrom@fek.lu.se

Avdelningschef för utbildningsadministrationen

Mårten Sommelius
Tel. 046-222 80 31
Rum EC1:233
marten.sommelius@fek.lu.se

Studievägledare

Pernilla Honoré, rum EC1:228
Igor Plicanic, rum EC1:203
Tel. 046-222 46 46
studievagledare@fek.lu.se
Se mer information om studievägledningen

Tentamensexpedition

Tomas Sjö, rum EC1:238
Tomas Nilsson, rum EC1:209
Tel. 046-222 46 47
fekexp@fek.lu.se
Se mer information om tentamensexpeditionen

Schemaläggning

Malin Andersson
Tel. 046-222 42 79
Rum EC1:229
schedule@fek.lu.se
malin.andersson@fek.lu.se

Utbildningsadministration

utbildningsadministrator@fek.lu.se

Kompletterande utbildning för ekonomer med utländsk examen, praktikkurser, progressionsexaminationer samt programexaminationer 
Tomas Nilsson
Tel. 046-222 42 88
Rum EC1:209
tomas.nilsson@fek.lu.se

Program och kurser, grundnivå

Programkoordinator
Ekonomie kandidatprogrammet
Pernilla Honoré
Tel. 046-222 02 86
Rum EC1:228
pernilla.honore@fek.lu.se

Programadministratör
Ekonomie kandidatprogrammet
Katalin Orban
Tel. 046-222 79 22
Rum EC1:208
katalin.orban@fek.lu.se

Programkoordinator
Bachelor's programme in International Business
Igor Plicanic
Tel. 046-222 15 61
Rum EC1:203
igor.plicanic@fek.lu.se

Kursadministration
Bachelor's programme in International Business
Kursadministrationen är ämnesstyrd – se respektive administratör nedan

Kursadministration
Grundkursen i företagsekonomi (130 hp)
Malin Andersson
Tel. 046-222 42 79
Rum EC1:229
malin.andersson@fek.lu.se

Fortsättningskurs företagsekonomi 31-60 hp (kurspaket)
Tomas Nilsson
Tel. 046-222 42 88
Rum EC1:209
tomas.nilsson@fek.lu.se

Kurser och kurspaket, kandidatnivå

Redovisning, ekonomistyrning och finansiering (61–90 hp)
Kursadministration
Tomas Nilsson
Tel. 046-222 78 04
Rum EC1:204
tomas.nilsson@fek.lu.se

Organisation (61–90 hp) och Entreprenörskap (1–90 hp)
Kursadministration
Tove Karnerud
Tel. 046-222 41 32
Rum EC1:207
tove.karnerud@fek.lu.se

Marknadsföring (31–90 hp) och Strategi (31–90 hp)
Kursadministration
Victor Bärring
Tel. 046-222 78 25
Rum EC1:210
victor.barring@fek.lu.se

Program och kurser, avancerad nivå

Masterprogramkoordinator
MSc in Accounting and Finance
Pernilla Honoré
Tel. 046-222 02 86
Rum: EC1:228

Masterprogramkoordinator
MSc in Management,
MSc in Managing People, Knowledge and Change
MSc in Entrepreneurship and Innovation

Tove Karnerud
Tel. 046-222 41 32
Rum EC1:207
master@fek.lu.se
entrepreneurship@fek.lu.se

Masterprogramkoordinator
MSc in International Marketing and Brand Management,
MSc in International Strategic Management

Victor Bärring
Tel. 046-222 78 25
Rum EC1:210
master@fek.lu.se

Program och kurser, forskarutbildning

Forskarutbildningskoordinator
Charlina Lunvald
Tel. 046-222 30 93
Rum EC1:218
charlina.lunvald@fek.lu.se

Personaladministration

Anställningsfrågor, rekrytering, sjukskrivning
Ann-Charlotte Johansson
Tel. 046-222 78 19
Rum EC1:212
ann-charlotte.johansson@fek.lu.se

Reseräkningar, friskvård, semester, inköp
Lena Scherman
Tel. 046-222 01 21
Rum EC1:233
lena.scherman@fek.lu.se

Ekonomiadministration

Budget, prognoser, externa projekt
Anna-Lena Andrén
Tel. 046-222 02 74
Rum EC1:214
anna-lena.andren@fek.lu.se

Lärarplanering, ansökningar externa bidrag, nyckeltal
Anders Nyström
Tel. 046-222 95 22
Rum EC1:216
anders.nystrom@fek.lu.se

Fakturahantering, externa projekt
Marie Skougaard
Tel. 046-222 95 23
Rum EC1:213
marie.skougaard@fek.lu.se

BESÖK OSS

Välkommen att besöka oss i Ekonomihögskolans byggnad EC1, våning 2.

Adress

Besöksadress:
Holger Crafoords Ekonomicentrum
Tycho Brahes väg 1, Lund

Postadress:
Företagsekonomiska institutionen
Lunds universitet
Box 7080, 220 07 Lund

Telefon: 046-222 00 00 (vxl)