lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Fakta om institutionen

Företagsekonomiska institutionen är en del av Ekonomihögskolan och dess största institution. Institutionen har ca 2500 studenter och runt 200 medarbetare. Hos oss har studenterna ett mycket rikt utbildningsutbud att välja från, både vad gälller kurser och program. Här bedrivs även en högklassig och internationellt erkänd forskning, ofta genom tvärvetenskapliga samarbeten.

Institutionen har ett nära samarbete med det omgivande näringslivet och även med andra högskolor och universitet. Institutionen ligger i hjärtat av universitetsområdet och nära Ideon Science Park som sammanför vetenskap och forskning med innovatörer och entreprenörer. Den expansiva Öresundsregionen och den välrenommerade universitetsstaden Lund, hem för  de stora forskningsanläggningarna Max IV and ESS, ger Företagsekonomiska institutionen viktiga influenser betydelsefulla för en utbildning och forskning av mycket hög kvalitet.

Historik

Företagsekonomiska institutionen etablerades 1958 inom samhällsvetenskapliga fakulteten. Från början låg institutionen på Gerdagatan i Lund.

Tack vare generösa donationer från Crafoordska stiftelsen kunde första steget mot en gemensam Ekonomihögskola tas under sent 1980-tal då Holger Crafoord Ekonomicentrum började byggas. Byggandet skedde i tre etapper under 10 år. En senare organisatorisk förändring ledde till att Ekonomihögskolan etablerades som en egen, separat fakultet inom Lunds universitet.

Sedan starten på 1950-talet har Företagsekonomiska institutionen och ämnet utvecklats väldigt mycket. Idag är företagsekonomi ett mångfacetterat ämnesområde som erbjuder undervisning och bedriver forskning inom finans, redovisning, marknadsföring, organisation, entreprenörskap och strategi.