lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Fakta om institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och har i flera år rankats som ett av de hundra bästa universiteten i världen.

På vårt universitet läser ca 40 000 studenter och vi har ca 7 500 anställda, verksamma främst i Lund, Malmö och Helsingborg. Ekonomihögskolan är en av universitetets åtta fakulteter.

Ekonomihögskolan, som ligger i Holger Crafoords Ekonomicentrum, har cirka 3 700 helårsstudenter och drygt 300 forskare, lärare och övrig personal. Ekonomihögskolan är EQUIS-ackrediterad sedan 2001. Ackrediteringen förnyades år 2006, 2011 och 2014. 2014 fick Ekonomihögskolan en femårig ackreditering. 

Företagsekonomiska institutionen är en del av Ekonomihögskolan och dess största institution. Institutionen har ca 2500 studenter och runt 175 verksamma forskare, lärare, doktorander och administrativ personal. Hos oss har studenterna ett mycket rikt utbildningsutbud att välja från, både vad gälller kurser och program. Här bedrivs även en högklassig och internationellt erkänd forskning, ofta genom tvärvetenskapliga samarbeten.

Institutionen har ett nära samarbete med det omgivande näringslivet och även med andra högskolor och universitet. Institutionen ligger i hjärtat av universitetsområdet och nära Ideon Science Park som sammanför vetenskap och forskning med innovatörer och entreprenörer. Den expansiva Öresundsregionen och den välrenommerade universitetsstaden Lund, där två av Europas största forskningsanläggningar, Max IV and ESS, kommer att stå klara inom en snar framtid, ger Företagsekonomiska institutionen viktiga influenser betydelsefulla för en utbildning och forskning av mycket hög kvalitet.