lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Lärar- och studentporträtt

Företagsekonomiska institutionen har många ambitiösa studenter som bidrar till att göra våra utbildningar utvecklande och intressanta. Till vänster kan du läsa mer om hur det är att vara student på FEK.  

Våra lärare bidrar med stort engagemang och kunskap för att göra din utbildning givande. Några av våra lärare inom marknadsföring, strategi, entreprenörskap, redovisning och organisation porträtteras till vänster. 

Ola Mattisson och Anna Thomasson i samtal inför terminsstarten.