lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Alumninätverket - en värdefull tillgång

Håll kontakten med dina studiekamrater och ditt övriga nätverk från Ekonomihögskolan - en tillgång i din framtida karriär.

Gå med i Ekonomihögskolans alumninätverk för att utöka ditt personliga och professionella nätverk och för att hålla dig uppdaterad på intressenta arrangemang vid Ekonomihögskolan.