lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Student på Företagsekonomiska institutionen

Träffa våra studenter!

Här berättar våra studenter om varför du ska läsa våra kurser och program i företagsekonomi.

Carlotta Zorzi har studerat internationell marknad​sföring

Året i Lund som student på International Marketing & Brand Management programmet beskriver Carlotta som en erfarenhet full av utmaningar i en verkligt multikulturell miljö. 

Studieråd till en framtida student?
– Var beredd på några intensiva men givande grupparbeten och hands-on-projekt! 

Och om aktiviteter som räknas...
– Engagera dig i Lundaekonomerna så fort du kan, en riktigt bra chans till att möta nya människor och bli en del av ett utskott som gör skillnad!, säger Carlotta.