lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Givi

student vid företagsekonomiska institutionen

Givi Kokaia: ”Oslagbar kombination som ger goda framtidsutsikter”

Givi studerade på TM (Technology Management)-programmet. Givi är mycket nöjd med studierna och tycker att studenterna lär för livet både teoretiskt och praktiskt och menar att han kommer att ha en utmärkt bas att utgå ifrån då det så småningom är dags att ge sig ut i arbetslivet.

– Kombinationen av teknologer och ekonomer på programmet är oslagbar och kurser som har nära anknytning till näringslivet och bygger på ämnen som projektledarskap, strategi och teamwork bidrar till en bred kunskap med utmärkta kontakter och möjligheter för framtiden. Att dessutom ett samarbete och utbyte med Kina och Zhejianguniversitetet ingår är en riktigt bra bonus, menar Givi.

– Jag är mycket nöjd med mina studier vid Ekonomihögskolan, här finns en uttalad vilja att samarbeta över gränserna med såväl studenter som andra fakulteter och ett härligt framtidstänk som ger nya möjligheter, menar Givi.

Råd till en framtida student?
– 
Tänk till, prata med tidigare studenter, kolla upp utbildningarna noga och fundera över om studierna passar just din profil, avslutar Givi.