lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Nina

student vid företagsekonomiska institutionen

Nina Olsen: ”-Intressanta studier i redovisning med internationell prägel.” 

Nina har läst redovisning på Företagsekonomiska institutionen och masterprogrammet Accounting and Management Control. Nina trivdes mycket bra på utbildningen som hon läste parallellt med en halvtidstjänst som Senior Accountant inom näringslivet.

– Intressanta och duktiga människor på programmet som kom från hela världen, konstaterar Nina. På den här typen av utbildning är det lärorikt med studenter från andra länder med olika erfarenheter, inte minst med tanke på att företag ofta är globala.

Nina berättar vidare om lärarna som undervisade på ett intresseväckande sätt, tillgängliga handledare och det positiva med gästföreläsare från näringslivet.

Tips och råd till en framtida student?

– Ta dig tid att lära känna alla nya människor som du kommer i kontakt med, säger Nina. Och var beredd på att ge studierna tid och på att fritiden minskar! Försök att organisera väl, planera och strukturera, då går det hur bra som helst, menar Nina som även rekommenderar alla studenter att engagera sig i Lundaekonomerna och deras events.