lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Matts Kärreman

Foto: Katalin Orban

”Studenterna ska känna sig sedda. Allihop.”


Matts Kärreman arbetar som universitetslektor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan. Matts disputerade vid fakulteten 1999 och har varit skolan trogen sedan dess. Ständigt nya utmaningar gör jobbet stimulerande och intressant. Som lärare, handledare och programchef träffar Matts många studenter på alla nivåer. Just nu handleder Matts fem doktorander och som programchef ansvarar Matts för det under 2016 nystartade magisterprogrammet MSc International Strategic Management. Ett annat viktigt uppdrag är det som biträdande prefekt för ämnesområdet Strategi och forskningspolitik.    

– Som programchef har jag fokus på helheten och är den som studenterna ofta vänder sig till med frågor och synpunkter. Det är viktigt att försöka hjälpa dem framåt och bygga upp ett förtroende på ett bra sätt. Att träffa studenterna och följa dem under deras magisterår är givande, de flesta kommer från andra länder, av 40 programstudenter kommer runt 8 från Sverige, berättar Matts.
– Jag vill att de ska känna sig sedda. Allihop.

– Jag gillar att vara lärare och går faktiskt in till varje lektionstillfälle leendes. Och ut därifrån också! säger Matts. Jag tycker också mycket om att handleda uppsatser, det är ett roligt och viktigt arbete.  

Att forska och författa böcker är en annan stimulerande del av Matts yrkesliv. Återkommande teman i böckerna och artiklarna är organisation, ledning, beslutsfattande, struktur och system och bolagsstyrning.
– Det handlar om att förstår saker så att man kan kommunicera dem, i all samhällsvetenskaplig forskning handlar det om kommunikation. Kollegorna är också viktiga för att det ska bli bra, både inom lärarlaget och forskningen.

Och vad är viktigt att kommunicera till och lära studenterna? För Matts är det viktigt att reflektera, reducera faktaresistens, förhålla sig kritiskt och att ifrågasätta.

Senare i vår diplomeras Matts studenter, den första kullen någonsin på MSc International Strategic Management. Hur ser deras framtidsutsikter ut?
– Jag är övertygad om att de kommer att få riktigt bra jobb och det inom kort. Ekonomichefer, chefer i bolag, höga poster inom näringslivet, beslutsfattare och handlingsorienterade analytiker, säger Matts.

Läs mer om MSc International Strategic Management