lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Niklas Sandell

Foto: Katalin Orban

”Som lärare har jag stor nytta av min praktiska erfarenhet."

 

Niklas Sandell, lektor på Företagsekonomiska institutionen, har undervisat studenter i företagsekonomi sedan doktorandtiden i början av 2000-talet. Själv började Niklas sin karriär som student här på Ekonomihögskolan och sedan dess har det hunnit bli ett antal år inom näringslivet, en licentiatavhandling i Linköping, en doktorsavhandling i Lund och snart fyra läroböcker.

Niklas undervisar, handleder, forskar, författar böcker och utbildar inom både EFL och KEFU och menar att det är kombinationen som gör hans jobb intressant. Inte minst författandet av läroböcker tilltalar:
- Det är mycket givande att skriva läroböcker eftersom ingenting är så utvecklande som att behöva förklara något på ett begripligt sätt.

Det råder ingen tvekan om att Niklas brinner för ämnet redovisning men:
- Även om redovisning spelar en central roll samarbetar jag gärna med forskare inom andra ämnesområden, exempelvis i en pågående studie som spänner över områdena redovisning, marknadsföring och språk, berättar Niklas.

Den praktiska erfarenhet som Niklas skaffade sig under åren inom näringslivet då han arbetade både som controller, revisor och utredare är till stor nytta i undervisningen eftersom det gör det möjligt att ge den teoretiska kunskapen en verklighetsförankring.
- Att lyssna till studenternas intressanta resonemang och den återkoppling jag får av dem är det bästa med att undervisa! säger Niklas.