lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kursutbud och schema

På Företagsekonomiska institutionen läser du företagsekonomi med inriktning mot redovisning, finans, organisation, business analytics, entreprenörskap eller marknadsföring. Varje termin ger vi runt 80 kurser, de flesta inom olika program eller kurspaket. Kurspaketen söker du i sin helhet, se länk till vänster.

Pågående samt sökbara kurser

Pågående kurser på institutionen

kurser på grundnivå hittar du här och kurser på avancerad nivå hittar du här 

Institutionens sökbara kurser

hittar du via Ekonomihögskolans webb
 

Mer information om vår grundkurs samt våra kurspaket:

KURSPAKET

Fortsättningsnivå:

Kandidatnivå:

Program

Aktuella scheman

Lektionsplaner till varje kurs finns i canvas. Är du antagen till en kurs hittar du lektionsplan för kursen på kurssidan. Föreläsningsschema och tentamensschema kan även sökas ut i TimeEdit:

Observera att ett fåtal schemaändringar ibland sker efter första schemaläggningen. Kontrollera därför ditt kursschema regelbundet. 

Lokaler

Hitta din föreläsningslokal och/eller lokalen där du ska skriva tentamen:

Utbildningskatalog 2020/21
Bläddra i eller beställ hem vår katalog.

Ansökan och antagning

Ansökan och antagning sker via antagning.se 

Utlandsstudier

Intresserad av utlandsstudier?
Läs mer om att studera utomlands