lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kursutbud och schema

På Företagsekonomiska institutionen läser du företagsekonomi med inriktning mot redovisning, finansiering, organisation, business analytics, entreprenörskap eller marknadsföring. Varje termin ger vi runt 80 kurser, de flesta inom olika program eller kurspaket.

Kurser i företagsekonomi

Pågående kurser på institutionen

kurser på grundnivå hittar du här och kurser på avancerad nivå hittar du här

Program

Aktuella scheman

Lektionsplaner till varje kurs finns i canvas. Är du antagen till en kurs hittar du lektionsplan för kursen på kurssidan. Föreläsningsschema och tentamensschema kan även sökas ut i TimeEdit:

Observera att ett fåtal schemaändringar ibland sker efter första schemaläggningen. Kontrollera därför ditt kursschema regelbundet. 

Lokaler

Hitta din föreläsningslokal och/eller lokalen där du ska skriva tentamen: