lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kursutbud och schema

På Företagsekonomiska institutionen läser du företagsekonomi med inriktning mot redovisning, finans, organisation, strategi, entreprenörskap eller marknadsföring. Varje termin ger vi runt 80 kurser, de flesta inom olika program. Programmen söker du i sin helhet, se länk till vänster.

Aktuella pågående samt sökbara kurser

Aktuella, pågående kurser på Företagsekonomiska institutionen presenteras i vår portal för utbildningsinformation, Live@Lund.  

Aktuella, sökbara kurser hittar du här

Snabbvägar till mer information om vår grundkurs samt våra kurspaket får du nedan:

Grundkurs i Företagsekonomi, 30 hp

KURSPAKET:

Fortsättningsnivå:

Kurspaket Företagsekonomi 31-60 hp

Kandidatnivå:

Kurspaket i Entreprenörskap, 15 hp

Kurspaket i Entreprenörskap, 30 hp

Kurspaket i Finansiering, 30 hp

Kandidatkurs i Marknadsföring, 30 hp

Kurspaket i Organisation, 15 hp

Kurspaket i Organisation, 30 hp

Kurspaket i Redovisning, 30 hp

Kandidatkurs i Strategic Management, 30 hp

Program

Till vår programinformation

Aktuella scheman

Lektionsplaner till varje kurs finns i Live@Lund. Är du antagen till en kurs hittar du lektionsplan för kursen på kurssidan. Föreläsningsschema och tentamensschema kan även sökas ut i TimeEdit:

Schemautsökning

Tentaschema VT 2017

Tentaschema HT 2017

Observera att ett fåtal schemaändringar ibland sker efter första schemaläggningen. Kontrollera därför ditt kursschema regelbundet. 

Lokaler

Hitta var du ska ha föreläsning och/eller skriva tentamen:

Institutionens föreläsningslokaler

 

aktuellt kursutbud

Utbildningskatalog 2017/18
Bläddra i eller beställ hem vår katalog.

Ansökan och antagning

Utlandsstudier

Intresserad av utlandsstudier? Läs mer om att studera utomlands