lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurspaket i Entreprenörskap, 30 hp

allt du behöver veta om Kurspaketet i Entreprenörskap kandidatkurs och uppsats, 30 hp

The course package in entrepreneurship and innovation management of 30 credits consists of the following three courses. The courses can only be applied for as a course package and not as single-subject courses.

FEKH91 Entrepreneurship 7,5 credits 

To be able to solve some of the challenges the world is facing, entrepreneurial skills are needed. With a course in entrepreneurship, you have the opportunity to develop knowledge and skills needed for becoming a change agent in the future – within an organization or by starting your own business or initiative.

In the course Entrepreneurship, you will get to learn about different useful tools and methods for starting up a new business or organization. You learn what entrepreneurship is and can be, but you also learn about the entrepreneurial process. You will learn about making use of existing resources but also learn how to create new resources in interaction with others.

The aim of the Bachelor’s course in Entrepreneurship is to:

 • develop the students’ theoretical knowledge base and practical ability in entrepreneurship
 • increase the students’ knowledge on how the context and processes of entrepreneurship influence both the start-up of new ventures and the development of established ventures
 • provide conceptual tools for, and practical guidance on, the management of these issues

The content will cover:

 • the entrepreneurial process of wealth creation
 • the landscape of business opportunities
 • the role of resources in the entrepreneurial process
 • creating, investigating and evaluating business ideas and opportunities
 • developing a mission and strategy for a new venture
 • creating and sustaining competitive advantage in the entrepreneurial venture
 • business planning for the entrepreneurial venture

The language of instruction on the course is English.

Read more about the course in the course syllabus.

Read more about how to apply for the course.

FEKH92 Innovation Management 7,5 credits 

Today’s businesses need to continuously develop their ways of organizing and leading, as well as understand how to manage innovation to secure the development and growth of the companies.

The aim of this course is to develop the students’ theoretical knowledge base and practical ability in innovation management. The course objective is also to increase the knowledge of how considering the conditions and processes of innovation management can contribute to long-lasting advantages and an increase of companies’ competitiveness.

The course will deal with:

 • types of innovation
 • technological change
 • theories of innovation
 • sources of innovation
 • the process of innovation
 • Intellectual Property Rights
 • innovation strategy
 • funding innovation
 • managing innovation

The language of instruction on the course is English.

Read more about the course in the course syllabus.

Read more about how to apply for the course.

FEKH99 Examensarbete i entreprenörskap och innovation på kandidatnivå 15 hp 

Examensarbete i entreprenörskap och innovation på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i entreprenörskap och innovation. Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet.

Målet med kursen är att utveckla studenternas kunskap om hur man på ett självständigt sätt och på vetenskaplig grund genomför en studie av ett avgränsat företagsekonomiskt problem, med fokus på entreprenörskap och innovation.

Kursen syftar även till att träna studenterna i att kommunicera sina resultat, först och främst skriftligt men även muntligt. Examensarbetet sker i grupp.

Undervisningsspråket på kursen är svenska.

Läs mer om kursen i kursplanen.

Läs mer om hur du söker kursen.

Jonathan - former student of entrepreneurship and innovation management