lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurspaket i Organisation, 30 hp

allt du behöver veta om kurspaketet i Organisation, kandidatkurs med uppsats, 30 hp

The course pack in management and organization consists of the following three courses.
 
 
The course emphasizes the central concepts and traditions in organization studies and aims to equip students with skills for applying organizational research to practice. Above all, the course seeks to develop analytical (problem-identifying) and decision making (problem-solving) skills required to manage complex situations. The course emphasizes the importance of understanding organizations from different theoretical perspectives and the implications of these for managing organizations.
 
The language of instruction in this course is English.
 
 
 
The course emphasizes the central concepts and traditions in organization studies and aims to equip students with skills for investigating and researching organizational practice in particular in the areas of leadership and the management of change. Above all, the course seeks to develop analytical (problem-identifying) and decision making (problem-solving) skills required to manage and lead in complex situations as well as to develop methodological proficiencies. The course emphasizes the significance of the quest for leadership whether one works in a specialist role or in a formal leadership position. In addition to investigating various aspects of leadership and change management, the course also underlines the importance of analyzing and understanding organizations as multiple perspective phenomena.
 
The language of instruction in this course is English.
 
FEKH49 Examensarbete i organisation på kandidatnivå 15 hp  
 
Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet. Målet med kursen är att utveckla studenternas kunskap om hur man på ett självständigt sätt och på vetenskaplig grund genomför en studie av ett avgränsat företagsekonomiskt problem. Kursen syftar även till att träna studenterna i att kommunicera sina resultat, först och främst skriftligt men även muntligt. Examensarbetet sker i grupp.
 
Undervisningsspråket på den här kursen är svenska.