lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurspaket i Organisation, 30 hp

allt du behöver veta om kurspaketet i Organisation, kandidatkurs med uppsats, 30 hp

The course package in management and organization of 30 credits consists of the following three courses. The courses can only be applied for as a course package and not as single-subject courses.

FEKH45 Managing and developing organizations 7,5 credits 

This course seeks to develop analytical (problem-identifying) and decision-making (problem-solving) skills required to manage complex situations in today’s organizations, skills that are valuable in most organizations on both operational and strategic levels.

Central concepts and traditions in organization studies are emphasized on the course, which aims to equip students with skills for applying organizational research to practice. The course emphasizes the importance of understanding organizations from different theoretical perspectives and the implications of these for managing organizations. Throughout the course, theoretical concepts and models are connected to up-to-date organizational cases around managing people, systems, and change.

The course builds on the idea that students are the main drivers of their own learning, and all activities are designed to enable students’ active participation.

The language of instruction on the course is English.

Read more about the course in the course syllabus.

More about how to apply for the course.

FEKH46 Leadership and change management 7,5 credits 

This course aims to train, develop and mentally prepare the students to take active participation as leaders as well as co-workers in various organizations. This will entail the idea that organizations can be managed and studied through different perspectives which offer possibilities for reflection and different understandings of organizational phenomena.

Above all, the course seeks to develop analytical skills required to manage and lead in complex situations, as well as to develop methodological proficiencies. The course emphasizes the importance of understanding organizations from different theoretical perspectives and the implications of these for managing organizations.

Pedagogical idea
The course is built around two main components;

  • The first part is theoretical, where students gain knowledge of different theoretical perspectives in leading organisations and the management of change in a series of seminars. All seminars are built upon active participation from the students. Various forms of discussions and presentations are key ingredients, and students interact and collaborate with each other in various ways to enhance learning and improve communication skills. In order to anchor the theoretical knowledge to practice and to develop students’ abilities to make sense of complex material, the discussions are related to cases.
  • The second component is practical and analytical, where students work with a live case. Here students meet managers and interview them about their work and the challenges they encounter. The aim is to provide practical insights into managerial work as well as to train methodological and analytical skills.

The course builds on the idea that students are the main drivers of their own learning and are ultimately responsible for it. The keywords of the course are participation, influence, responsibility and commitment.

This course is for those of you who aim to work with people in organisations in various forms. It could be that you want to pursue a career as project leader or manager, that you aim to become a management consultant, or are interested in working in an HR-department, with sales or in any similar occupation where profound insights into organisations and management are crucial.

The language of instruction on the course is English.

Read more about the course in the course syllabus.

More about how to apply for the course.

FEKH49 Examensarbete i organisation på kandidatnivå 15 hp

Examensarbetet i organisation på kandidatnivå består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet. Målet med kursen är att utveckla studenternas kunskap om hur man på ett självständigt sätt och på vetenskaplig grund genomför en studie av ett avgränsat företagsekonomiskt problem, med fokus på organisationsområdet.

Kursen syftar även till att träna studenterna i att kommunicera sina resultat, först och främst skriftligt men även muntligt. Examensarbetet sker i grupp.

Undervisningsspråket på den här kursen är svenska.

Läs mer om kursen i kursplanen.

Mer om hur du söker till kursen.

tidigare studenter berättar om hur de har haft nytta av kursen

Som HR-chef arbetade jag mot målet att dubbla Lunicores omsättning på tre år. Mitt ansvar låg i att lyfta HR-perspektivet i denna expansion, genom att fokusera på hur vi kunde optimera förändringen ur ett organisations- och ledarskapsperspektiv. 

I denna fråga tog jag med mig mycket från kandidatterminen, främst reflektioner kring att skapa engagemang, förändring, kultur och ledarskapsstilar samt olika organisationsstrukturer.

Felicia Jönsson, tidigare HR-chef på Lunicore Studentkonsult. Numera projektledare för EYs tävling EY Entrepreneur of The Year.

Jag kan utan att blinka rekommendera organisationsinriktningen till de studenter som är intresserade av att förstå hur organisationer fungerar, och som vill lära sig ledande teorier och metoder för att på ett kritiskt och effektivt sätt kunna arbeta med att utveckla kunskapsintensiva verksamheter.

Victor Åkerblom, Senior Business Analyst på Danske Bank Group IT.