lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurspaket i Strategic Management, 30 hp

allt du behöver veta om kurspaketet i Strategic Management, kandidatkurs och uppsats, 30 hp

Kurspaketet i Strategic Management består av följande två kurser. Båda kurserna ges på svenska. .
 
 
Kursen ingår som alternativ kurs vid tredje terminens studier i företagsekonomi, grundnivå, 61-90 högskolepoäng. Kursen kan läsas inom Ekonomprogrammet, Internationella ekonomprogrammet, Ekonomie kandidatprogrammet, Civilekonomprogrammet samt som fristående kurs. Efter en kort introduktion i grundläggande begrepp och modeller inom ekonomisk analys omfattar kursen följande fyra delområden: 
ekonomisk organisation och företagets gränser, 
analys av marknader och konkurrens, 
strategisk positionering samt 
intern organisation och styrning. 
 
 
Det består av en uppsats om 15 hp och inkluderar metodutbildning som skall vara ett stöd för arbetet. Målet med kursen är att utveckla studenternas kunskap om hur man på ett självständigt sätt och på vetenskaplig grund genomför en studie av ett avgränsat företagsekonomiskt problem. Kursen syftar även till att träna studenterna i att kommunicera sina resultat, först och främst skriftligt men även muntligt. Examensarbetet sker i grupp.