lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Civilekonomexamen

Med företagsekonomi som huvudområde

Civilekonomexamen är en yrkesexamen som kräver att studenten ska ha varit antagen, registrerad, följt samt slutfört utbildningen omfattande 240 hp.

Civilekonomexamen, analytisk inriktning med företagsekonomi som huvudområde

Minst 120 hp ska utgöras av kurser i företagsekonomi med progression, av dessa 120 hp ska minst 60 hp vara kurser på avancerad nivå varav 30 hp ska omfatta ett självständigt arbete (undantag görs vid fullföljd revisionsinriktning, där 15 hp Revisorsjuridik ingår samt vid fullföljd inriktning internationell marknadsföring där kurs i statistik 5 hp kan ingå). Vidare ingår krav om kurs i nationalekonomi omfattande 30 hp samt kurser i handelsrätt (minst 15 hp) och statistik (minst 15 hp).

Civilekonomexamen språklig inriktning med företagsekonomi som huvudområde

Minst 120 hp ska utgöras av kurser i företagsekonomi med progression, av dessa 120 hp ska minst 60 hp vara kurser på avancerad nivå varav 30 hp ska omfatta ett självständigt arbete (undantag görs vid fullföljd revisionsinriktning, där 15 hp Revisorsjuridik ingår samt vid fullföljd inriktning internationell marknadsföring där kurs i statistik 5 hp kan ingå). Vidare ingår krav om kurs i nationalekonomi omfattande 30 hp samt kurser i handelsrätt (minst 15 hp) och statistik (minst 15 hp). Dessutom ingår krav om minst 30 hp i valt språk.

Examensfordringar vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007