lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Karriär

Marknadschef, marknadsassistent, produktchef, försäljningschef, företagsrådgivare, privatrådgivare, konsult, organisationskonsult, managementkonsult, lektor, docent, professor, finansanalytiker, redovisningsekonom, controller, revisor, ekonomichef, affärsutvecklare, egen företagare, innovatör, finansiär ...

Det är några exempel på vad du kan arbeta med när du har en examen i företagsekonomi. Vårt ämne är brett och ger dig en gedigen utbildning för många framtida arbeten både inom det privata näringslivet och offentlig sektor. 

Finansiering

Studier i finansiering förbereder för en internationell karriär inom de finansiella marknaderna, finansfunktioner i företag, kommun och statlig förvaltning och den finansiella servicesektorn.

Marknadsföring

Studier inom marknadsföring förbereder för arbete som marknadsförare, säljare och ledare inom de flesta företag och organisationer, reklambyråer, konsultföretag och mycket mera. Det ger också goda kunskaper för arbete i olika stabs- och utredningsfunktioner.

Organisation

Studier inom organisation förbereder för kvalificerade arbetsuppgifter inom kompetens- och personalutveckling, ledningsfunktioner och som konsult och teammedlem. Studierna främjar ett aktivt medarbetarskap och ledarskap i organisationer inom näringsliv, förvaltning och organisationsväsende.

Redovisning

Studier inom redovisning förebereder för kvalificerade arbetsuppgifter inom ekonomiadministration och revision i näringsliv, förvaltning och organisationsväsende.

Revisorsnämnden

Strategic Management

Studier inom strategic management berör olika aspekter av företagsstrategi och ekonomisk analys. Med sitt fokus på företagsledande och företagets väg mot vinst berör inriktningen även av aspekter organisationsteori, marknadsföring och internredovisning.

Entreprenörskap

Entreprenörskap handlar om hur man upptäcker eller identifierar nya (affärs)möjligheter och utvecklar dessa möjligheter till något som är till nytta för kunden (användaren). Det ställer krav på individens kreativa förmåga, och i våra utbildningar försöker vi därför utveckla studenternas förmåga att se nya möjligheter och utvärdera möjligheternas affärsmässiga bärkraft.

 

Vår forskningsområden

Händer på Karriärcenter

Kurs

Business IT

A course series consisting of two parts arranged by PwC and LUSEM Career Services.

17–22 oktober 2019

Workshop

Career Wednesday - CV/Cover letter

Come join the LUSEM Career Services during your lunch hour and get a head start in your jo...

23 oktober 2019 kl. 12:15–13:00

Workshop

Your Personal Brand

Come to this workshop to get tips and techniques on how to identify and communicate your p...

24 oktober 2019 kl. 16:15–18:00

Workshop

Career Wednesday - LinkedIn

Come join the LUSEM Career Services during your lunch hour and get a head start in your jo...

30 oktober 2019 kl. 12:15–13:00

VentureLabs kalendarium