lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning/Kontakt

Välkommen till oss för att diskutera dina studierelaterade frågor. Du hittar våra telefon- och besökstider nedan och kontaktuppgifter till höger.

Telefontid 20 - 26 januari:
Måndag 14 - 15
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 20 - 26 januari:
Måndag 13 - 15 drop in Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Igor & Josefina
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 27 januari - 2 februari:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 27 januari - 2 februari:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Igor & Josefina
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 3 - 9 februari:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 3 - 9 februari:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Igor & Josefina
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 10 - 16 februari:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 10 - 16 februari:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Igor & Josefina
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor