lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning/Kontakt

Välkommen till oss för att diskutera dina studierelaterade frågor. Du hittar våra telefon- och besökstider nedan och kontaktuppgifter till höger.

 

Telefontid 9 - 15 december:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 9 - 15 december:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Igor & Josefina
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 16 - 22 december:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 16 - 22 december:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Igor & Josefina
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

23 december - 6 januari är studievägledningen stängt för julledigt. Vi är tillbaka igen den 7 januari.