lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning/Kontakt

Välkommen till oss för att diskutera dina studierelaterade frågor. Du hittar våra telefon- och besökstider nedan och kontaktuppgifter till höger.

 

Telefontid 8 - 14 januari 2018:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 8 - 14 januari 2018:
Måndag 13 - 15 drop in Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Pernilla
Torsdag 10 - 12 drop in Igor

Telefontid 15 - 21 januari:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 15 - 21 januari:
Måndag 13 - 15 drop in Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Josefina
Torsdag 10 - 12 drop in Igor

Telefontid 22 - 28 januari:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 22 - 28 januari:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Josefina
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor