lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning/Kontakt

Den 20 mars mellan 14-17 kommer kursansvariga för kandidatkurserna informera om sina kandidatkurser i Crafoordsalen. Det kommer även att finnas företag på plats som kommer att berätta om vad de letar efter i nya medarbetare och vad de anser vara viktigt när de nyanställer.  Den 21 mars kl. 12-13 i Crafoordsalen kommer vi att informera om de två huvudområden som du kan välja mellan, företagsekonomi och nationalekonomi. Välkommen!  Välkommen till oss för att diskutera dina studierelaterade frågor. Du hittar våra telefon- och besökstider nedan och kontaktuppgifter till höger.

Telefontid 12 - 18 mars:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 12 - 18 mars:
Måndag 13 - 15 Drop in Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Igor
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 19 - 25 mars:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 19 - 25 mars:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 10 - 12 Drop in Igor
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor