lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning/Kontakt

Välkommen till oss för att diskutera dina studierelaterade frågor. Du hittar våra telefon- och besökstider nedan och kontaktuppgifter till höger.

Telefontid 17 - 23 januari:
Tisdag 10-11 INSTÄLLT pga sjukdom
Onsdag 10-11 INSTÄLLT pga sjukdom

Besök via zoom 17 - 23 januari:
Tisdag 13-14 INSTÄLLT pga sjukdom
Onsdag 13-14 INSTÄLLT pga sjukdom

Telefontid 24 - 30 januari:
Måndag 10-11
Tisdag 13-14
Torsdag 11-12

Besök via zoom 24 - 30 januari:
Måndag 13-14 https://lu-se.zoom.us/j/61646502558
Tisdag 10-11 https://lu-se.zoom.us/j/68620666749
Torsdag 14-15 https://lu-se.zoom.us/j/67420299128