lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning/Kontakt

Välkommen till oss för att diskutera dina studierelaterade frågor. Du hittar våra telefon- och besökstider nedan och kontaktuppgifter till höger.

Telefontid 18 - 24 mars:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 18 - 24 mars:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15   drop in
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 25 - 31 mars:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 25 - 31 mars:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15   drop in
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 1 - 7 april:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 1 - 7  april:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15   drop in
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor