lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning/Kontakt

Välkommen till oss för att diskutera dina studierelaterade frågor. Du hittar våra telefon- och besökstider nedan och kontaktuppgifter till höger.

Telefontid 16 - 22 mars:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 16 - 22 mars:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 vi finns på studentcentrum Alfatorget, Alfa 5
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 23 - 29 mars:
Måndag 11 - 12 & 13 - 14
Tisdag 10 - 11 & 13 - 14
Torsdag 11 - 12 & 14 - 15

Besökstid 23 mars och tills vidare: 
kan bokas via studievagledare@fek.lu.se

Telefontid 30 mars - 5 april:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Telefontid 6 - 12 april:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Onsdag 14 - 15