lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning/Kontakt

Välkommen till oss för att diskutera dina studierelaterade frågor. Du hittar våra telefon- och besökstider nedan och kontaktuppgifter till höger.

Besökstid 23 mars och tills vidare: 
kan bokas via studievagledare@fek.lu.se

Telefontid 12 - 18 april:
Måndag 10-12
Tisdag 10-12
Onsdag 14 - 16
Torsdag 14-16

Drop in på zoom
Måndag 14-16 https://lu-se.zoom.us/j/68554201390
Tisdag 13-15 https://lu-se.zoom.us/j/64954910270
Onsdag 10 - 12 https://lu-se.zoom.us/j/65600265614 
Torsdag 12-14 https://lu-se.zoom.us/j/68442242540

Telefontid 19 - 25 april:
Måndag 11-12
Tisdag 14-15
Torsdag 13-14

Drop in på zoom
Måndag 10-11 https://lu-se.zoom.us/j/63455658533
Tisdag 11-12 https://lu-se.zoom.us/j/61767633212 
Torsdag 12-13 https://lu-se.zoom.us/j/61705060998