lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning/Kontakt

Välkommen till oss för att diskutera dina studierelaterade frågor. Du hittar våra telefon- och besökstider nedan och kontaktuppgifter till höger.

Telefontid 6 - 12 november:
Måndag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 6 - 12 november:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 13 - 19 november:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 11 - 12

Besökstid 13 - 19 november:
Måndag 13 - 15 Boka besök Igor
Tisdag 13 - 15 drop in Josefina
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 20 - 26 november:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 20 - 26 november:
Måndag 13 - 15 Boka besök Igor
Tisdag 13 - 15 drop in Josefina
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor