lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning/Kontakt

Torsdagen den 28 september kl. 13 är det kandidatkursinformation i Crafoordsalen. Välkommen! Välkommen till oss för att diskutera dina studierelaterade frågor. Du hittar våra telefon- och besökstider nedan och kontaktuppgifter till höger.

Telefontid 18 - 24 september:
Måndag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 18 - 24 september:
Måndag 13 - 15 drop in Josefina
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 25 september - 1 oktober:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 10 - 11

Besökstid 25 september - 1 oktober:
Måndag 10 - 11 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Josefina
Torsdag 9 - 11 Boka besök Igor

Telefontid 2 - 8 oktober:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 2 - 8 oktober:
Måndag 10 - 11 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Josefina
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor