lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning/Kontakt

Välkommen till oss för att diskutera dina studierelaterade frågor. Du hittar våra telefon- och besökstider nedan och kontaktuppgifter till höger.

Telefontid 20 - 26 mars:
Måndag 9-10
Tisdag 10-11
Fredag 11-12

Besök 20 - 26 mars:
Tisdag 13-15 bokade tider via canvas
Torsdag 14-15 drop in via zoom https://lu-se.zoom.us/j/65240886908

Telefontid 27 mars - 2 april:
Måndag 14-15
Tisdag 10-11
Torsdag 11-12

Besök 27 mars - 2 april:
Måndag 13-14 drop in
Onsdag 13-15 bokade tider via canvas
Torsdag 13-14 drop in via zoom https://lu-se.zoom.us/j/65240886908