lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Telefon- och besökstider

Våra telefon- och besökstider finner du nedan. Tiderna uppdateras löpande. Vi finns också på Facebook, se "Studievägledning i företagsekonomi".

Telefontid 18 - 24 september:
Måndag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 18 - 24 september:
Måndag 13 - 15 drop in Josefina
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 25 september - 1 oktober:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 10 - 11

Besökstid 25 september - 1 oktober:
Måndag 10 - 11 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Josefina
Torsdag 9 - 11 Boka besök Igor

Telefontid 2 - 8 oktober:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 2 - 8 oktober:
Måndag 10 - 11 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Josefina
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Kontakt

Studievägledare 
Pernilla Honoré 
Josefina Backman
Igor Plicanic

Katarina Larsdotter Wendel (tjänstledig)

E-post: studievagledare@fek.lu.se

Telefon: 046-222 46 46

Mottagning: EC1:227 | EC1:228 | EC1:203