lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Telefon- och besökstider

Våra telefon- och besökstider finner du nedan. Tiderna uppdateras löpande. Vi finns också på Facebook, se "Studievägledning i företagsekonomi".

Telefontid 20 - 26 januari:
Måndag 14 - 15
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 20 - 26 januari:
Måndag 13 - 15 drop in Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Igor & Josefina
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 27 januari - 2 februari:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 27 januari - 2 februari:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Igor & Josefina
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 3 - 9 februari:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 3 - 9 februari:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Igor & Josefina
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Telefontid 10 - 16 februari:
Måndag 11 - 12
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 10 - 16 februari:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Igor & Josefina
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

 

Kontakt

Studievägledare 
Josefina Backman
Pernilla Honoré
 
Igor Plicanic
Katarina Larsdotter Wendel (tjänstledig)

E-post: studievagledare@fek.lu.se

Telefon: 046-222 46 46

Mottagning: EC1:227 | EC1:228 | EC1:203