lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Telefon- och besökstider

Våra telefon- och besökstider finner du nedan. Tiderna uppdateras löpande. Vi finns också på Facebook, se "Studievägledning i företagsekonomi".

 

Telefontid 8 - 14 januari 2018:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 8 - 14 januari 2018:
Måndag 13 - 15 drop in Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Pernilla
Torsdag 10 - 12 drop in Igor

Telefontid 15 - 21 januari:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 15 - 21 januari:
Måndag 13 - 15 drop in Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Josefina
Torsdag 10 - 12 drop in Igor

Telefontid 22 - 28 januari:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Besökstid 22 - 28 januari:
Måndag 13 - 15 Boka besök Josefina
Tisdag 13 - 15 drop in Josefina
Torsdag 10 - 12 Boka besök Igor

Kontakt

Studievägledare 
Josefina Backman
Pernilla Honoré
 
Igor Plicanic
Katarina Larsdotter Wendel (tjänstledig)

E-post: studievagledare@fek.lu.se

Telefon: 046-222 46 46

Mottagning: EC1:227 | EC1:228 | EC1:203