lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Telefon- och besökstider

Våra telefon- och besökstider finner du nedan. Tiderna uppdateras löpande. Vi finns också på Facebook, se "Studievägledning i företagsekonomi".

Besökstid tills vidare: 
kan bokas via studievagledare@fek.lu.se

Telefontid 13 - 19 september:
Måndag 10-11
Tisdag 14-15 OBS: ändrad tid pga sjukdom
Torsdag 14-15

Besök via zoom 13 - 19 september:
Måndag 13-14 https://lu-se.zoom.us/j/62312082733
Tisdag 10-11 https://lu-se.zoom.us/j/65767204561
Torsdag 11 - 12 https://lu-se.zoom.us/j/66297713729

Kontakt

Studievägledare 
Josefina Backman
Pernilla Honoré
 
Igor Plicanic
Katarina Larsdotter Wendel (tjänstledig)

E-post: studievagledare@fek.lu.se

Telefon: 046-222 46 46

Mottagning: EC1:227 | EC1:228 | EC1:203