lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Telefon- och besökstider

Våra telefon- och besökstider finner du nedan. Tiderna uppdateras löpande. Vi finns också på Facebook, se "Studievägledning i företagsekonomi".

Besökstid 23 mars och tills vidare: 
kan bokas via studievagledare@fek.lu.se

Telefontid 18-24 januari:
Tisdag 10-11
Onsdag 14-15
Torsdag 11-12

Drop in på zoom
Tisdag 11-12 https://lu-se.zoom.us/j/63532210382
Onsdag 11-12 https://lu-se.zoom.us/j/63532210382
Torsdag 12-13 https://lu-se.zoom.us/j/63879193430

Telefontid 25-31 januari:
Måndag 11-12
Tisdag 11-12
Torsdag 14-15

Drop in på zoom
Måndag 12-13 https://lu-se.zoom.us/j/62561322981
Tisdag 12-13 https://lu-se.zoom.us/j/62561322981
Torsdag 11-12 https://lu-se.zoom.us/j/64273755821

 

Kontakt

Studievägledare 
Josefina Backman
Pernilla Honoré
 
Igor Plicanic
Katarina Larsdotter Wendel (tjänstledig)

E-post: studievagledare@fek.lu.se

Telefon: 046-222 46 46

Mottagning: EC1:227 | EC1:228 | EC1:203