lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Telefon- och besökstider

Våra telefon- och besökstider finner du nedan. Tiderna uppdateras löpande. Vi finns också på Facebook, se "Studievägledning i företagsekonomi".

 

Telefontid 26 september - 2 oktober:
Måndag 14-15
Tisdag 10-11
Torsdag 11-12

Besök 26 september - 2 oktober:
Måndag 10-11 drop in
Tisdag 13-15 bokade tider via canvas
Torsdag 14-15 drop in via zoom https://lu-se.zoom.us/j/65240886908

Telefontid 3 - 9 oktober:
Måndag 13-15
Tisdag 10-11
Torsdag 10-12

Besök 3 - 9 oktober:
Måndag 10-12 drop in
Tisdag 13-15 bokade tider via canvas
Torsdag 13-15 drop in via zoom https://lu-se.zoom.us/j/65240886908

Telefontid 10 - 16 oktober:
Måndag 13-15
Tisdag 10-12
Onsdag 13-15
Torsdag 10-12
Fredag 13-15

Besök 10 - 16 oktober:
Måndag 10-12 drop in
Tisdag 13-15 drop in via zoom https://lu-se.zoom.us/j/65240886908
Onsdag 10-12 drop in
Torsdag 13-15 drop in via zoom https://lu-se.zoom.us/j/65240886908
Fredag 10-12 drop in

Telefontid 17 - 23 oktober:
Måndag 13-15
Tisdag 10-11
Torsdag 11-12

Besök 17 - 23 oktober:
Måndag 10-11 drop in
Tisdag 13-15 bokade tider via canvas
Torsdag 14-15 drop in via zoom https://lu-se.zoom.us/j/65240886908