lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Telefon- och besökstider

Våra telefon- och besökstider finner du nedan. Tiderna uppdateras löpande. Vi finns också på Facebook, se "Studievägledning i företagsekonomi".

Besökstid 23 mars och tills vidare: 
kan bokas via studievagledare@fek.lu.se

Telefontid 15 - 21 juni:
Måndag 11 - 12
Tisdag 13 - 14

Telefontid 22 - 28 juni:
Måndag 10 - 11
Tisdag 10 - 11
Torsdag 14 - 15

Möjlighet att Boka besök via live@lund återkommer till hösten.

 

Kontakt

Studievägledare 
Josefina Backman
Pernilla Honoré
 
Igor Plicanic
Katarina Larsdotter Wendel (tjänstledig)

E-post: studievagledare@fek.lu.se

Telefon: 046-222 46 46

Mottagning: EC1:227 | EC1:228 | EC1:203