lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Telefon- och besökstider

Våra telefon- och besökstider finner du nedan. Tiderna uppdateras löpande. Vi finns också på Facebook, se "Studievägledning i företagsekonomi".

Telefontid 18 - 24 september:
Måndag 13-14
Tisdag 10-11
Fredag 11-12

Besök 18 - 24 september:
Måndag 10-11 drop in
Tisdag 13-15 bokade tider via canvas
Torsdag 14-15 drop in via zoom https://lu-se.zoom.us/j/65240886908

Telefontid 25 september - 1 oktober:
Måndag 13-14
Tisdag 10-11
Fredag 11-12

Besök 25 september - 1 oktober:
Måndag 14-15 drop in
Tisdag 13-15 bokade tider via canvas
Torsdag 14-15 drop in via zoom https://lu-se.zoom.us/j/65240886908