lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Utbildningsadministration

Här hittar du kontaktuppgifter till de olika funktionerna inom kurs- och programadministration på Företagsekonomiska institutionen.

KURSER (administration fördelad efter ämnesområde) 

Information om tentamensanmälan i Live@Lund

Kurser på magisterprogrammen i Entreprenörskap, Marknadsföring, Strategi samt kurser på grundnivå
Caroline Fredskilde
Tel. 046-222 78 25
caroline.fredskilde@fek.lu.se

Kurser på magisterprogrammen i Redovisning och FInans, Management och Organisation
Tomas Nilsson       
Tel. 046-222 42 88
tomas.nilsson@fek.lu.se 

Kurser på B och C-nivå 
Josefine Kettner
Tel. 046-222 78 04
josefine.kettner@fek.lu.se

PROGRAM

Programkoordinator
Bachelor's programme in International Business

Madeleine Forsberg
Tel. 046-222 97 49
madeleine.forsberg@ehl.lu.se

Programkoordinator
Civilekonomprogrammet (endast redan antagna studenter)

Pernilla Honoré
Tel. 046-222 02 86
pernilla.honore@fek.lu.se

Programkoordinator
Ekonomie kandidatprogrammet

Pernilla Honoré
Tel. 046-222 02 86
pernilla.honore@fek.lu.se

Programadministratör
Ekonomie kandidatprogrammet (och Civilekonomprogrammet) 

Katalin Orban
Tel. 046-222 79 22
katalin.orban@fek.lu.se

Masterprogramkoordinator
(MSc in Entrepreneurship and Innovation)

Maria Pihel
Tel. 046-222 37 79
maria.pihel@fek.lu.se

Masterprogramkoordinator
(MSc in Management,
MSc in Managing People, Knowledge and Change)

Ann-Marie Kellner
Tel. 046-222 42 79
master@fek.lu.se

Masterprogramkoordinator
(MSc in Accounting and Finance,
MSc in International Marketing and Brand Management,
MSc in International Strategic Management)

Nina Willén
Tel. 046-222 41 32
master@fek.lu.se
 

Läs mer om våra program

Kontakt

Studievägledning
Josefina Backman
Pernilla Honoré
Igor Plicanic
Tel. 046-222 46 46
studievagledare@fek.lu.se

Reception och tentamensexpedition
Tomas Sjö
Tel. 046-222 46 47
fekexp@fek.lu.se

Administrativ chef
Ina Skanung Larsson 
Tel. 046-222 78 35
ina.skanung@fek.lu.se

Studierektor för grund- och avancerad utbildning
Hans Knutsson
Tel. 046-222 78 60
hans.knutsson@fek.lu.se


Kontaktuppgifter till samtliga funktioner inom institutionens administration