lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

NYHETER

2016-04-15

Forskare utreder intressentkapitalismen

I den ämnesövegripande artikeln Bortom CSR väntar intressentkapitalismen gör Claes Svensso...

2016-04-05

Miljoner till forskning om nystartade företag

Anna Brattström, forskare på Företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan i Lund ...

2016-02-04

Ekonomihögskolans hedersdoktorer 2016

Skånska näringslivsprofilen Peter Nilsson och finansforskaren Eva Liljeblom har utsetts ti...

2016-02-01

Emil Karlsson gäst på Centrum för handelsforskning

Centrat fortsätter bygga upp ett internationellt nätverk

2016-01-19

Det populäraste valet för internationella masterstudenter

Lunds universitet fortsätter att vara Sveriges mest populära lärosäte för studenter som sö...