lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

NYHETER

2017-01-20 Samverkan

Fem år av entreprenörskap – vi har bara sett början

Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship har firat jubileum. Tack vare ännu en donation kan Ekonomihögskolan vid Lunds universitet fortsätta driva den framgångsrika verksamheten.

2016-12-02 Utbildning

“Companies need employees who can adapt in a dynamic world”

Two of our Master’s in Management (MiM) students are participating in the 2016 EFMD Conference on Master Programmes, this year held at BI Norwegian Business School in Oslo. Eva Hecht and Lisa Wiedmann are the authors of a Master’s thesis in which they explore the reasons for companies to hire MiM-graduates for managerial positions, and what qualities in the graduates that are of interest for the companies.

2016-11-25

Tillgängligheten avgör hur attraktiv handelsplats staden blir

Utlokaliserad handel och e-handel skapar nya utmaningar för centrumhandeln. Hur ska städer kunna fortsätta vara attraktiva handelsplatser? Johan Anselmsson höll en presentation på en workshop som anordnades av Centrum för Handelsforskning.

2016-11-18

Vad blir årets julklapp?

Varje november i snart trettio år har Handelns utredningsinstitut korat årets julklapp. Nu är det snart dags igen. Jens Hultman, handelsforskare, ger sig på en gissning inför tillkännagivandet.

2016-10-31

Affärsängelns roll

30 år av forskning kondenserad i ny handbok för forskning om affärsänglar