lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Telefon- och besökstider

Våra telefon- och besökstider finner du nedan. Tiderna uppdateras löpande. Vi finns också på Facebook, se "Studievägledning i företagsekonomi".

 

Telefontid 20 - 24 februari:
Måndag  10 - 11
Onsdag 13 - 14

Besökstid 20 - 24 februari:
Måndag 13 - 15 Boka besök
Tisdag  13 - 15 Drop in
Torsdag 10 - 12 Boka besök

Telefontid 27 februari - 3 mars:
Måndag 9 - 10
Onsdag 13 - 14
Torsdag 14 - 15

Besökstid 27 februari - 3 mars: 
Måndag 10 - 12 Boka besök 
Tisdag  13 - 15 Drop in
Onsdag 10 - 12 Boka besök
Torsdag 10 - 12 Boka besök

 

Kontakt

Studievägledare 
Pernilla Honoré 
Josefina Backman
Stina Johannesson

Katarina Larsdotter Wendel

E-post: studievagledare@fek.lu.se

Telefon: 046-222 46 46

Mottagning: EC1:227 | EC1:228 | EC1:203