lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

NYHETER

2021-06-23 Forskning

Summer reading - enjoy our latest publications on entrepreneurship and innovation!

CENTRE PUBLICATIONS JANUARY - JUNE 2021

2021-06-09 Forskning

Anna Brattström received the runner up for the ”best paper award”

How come so many organisations are producing innovation artefacts, but fail to produce tan...

2021-05-31 Forskning

KEFU-podd: Skånska kommuners användning av Twitter

Nationalekonomerna Andreas Bergh och Sara Moricz har i ett KEFU-finansierat forskningsproj...

2021-04-07 Forskning

Kan man ”fejka” risk management? Och när kan riskstyrning göra skillnad – på strategisk nivå?

Detta är frågor som tas upp i en nyligen släppt bok – Empowered Enterprise Risk Management...

2021-04-07 Forskning

KEFU-podd: Intern styrning av vårdcentraler i Sverige och Finland – skillnader och likheter

Mikael Hellström samtalar i denna podd med Anna Häger Glenngård om det nyligen färdigställ...