lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

NYHETER

2019-06-13 Forskning

Nya professorn: ”Forskare måste skapa hållbara alternativ till kapitalismen”

Från Greta Thunbergs upprop angående klimatförändringarna till studenter och lärare som if...

2019-06-11 Forskning

Organisationsforskarna: Ledarskap är överskattat – lita på medarbetarna

Ledarskap är blott en del i den arsenal av verktyg som chefer och medarbetare kan använda ...

2019-05-29 Forskning

Inkludering kräver insyn i informella processer – exempel från polisen

Smuts, stigma och kontakt. Dessa begrepp är centrala för att förstå inkluderings- och exkl...

2019-05-24 Forskning

Digitalisation as a threat and possibility ­– excerpts from the lectures by our new honorary doctors

The future of retail lies in retailers owning their own brand. New public management encou...