lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

NYHETER

2017-10-31 Forskning

Framtidens mat – är den hållbar?

Konsumenters tilltro till hållbar mat ökar konstant i länder där hållbarhetsmarknaden har ...

2017-10-30 Samverkan

Hon får utredaruppdrag om kommunutmaningar

Ekonomihögskolans Anna Thomasson är en av forskarna i referensgruppen för den statliga Kom...

2017-10-12 Forskning

Ser fram emot att vara en del av de intellektuella diskussionerna

Under tre år kommer Fleura Bardhi att vara gästprofessor på Ekonomihögskolan – någonting s...

2017-09-29 Forskning

Hållbarhet i fokus då forskning och näringsliv möts på Ekonomihögskolan

I november ges en stor hållbarhetskonferens på Ekonomihögskolan, ledd av Susanne Arvidsson...

2017-09-28 Samverkan

Studenter bygger sin egen framtid

Forskning visar att 70 procent av svenskarna tycker att det finns goda möjligheter att sta...