lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ansökan till forskarutbildningen

Som doktorand på Företagsekonomiska institutionen tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt och med hjälp av rätt metodval, samt att du får en forskningsetisk medvetenhet.

Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Doktorsexamen är den högsta akademiska examen i Sverige. Det finns även möjlighet att avlägga licentiatexamen efter två års heltidsstudier.

Antagning

Antagning sker löpande under året. Vid Ekonomihögskolan finns två olika möjligheter till studiefinansiering: anställning som doktorand och extern finansiering. Extern finansiering kan bestå av anställning utanför universitetet eller av stipendium från extern källa.

För att ansöka till forskarutbildningen måste du antingen söka en utlyst doktorandtjänst eller ett stipendium för forskarstudier. Lediga tjänster annonseras på Lunds universitets hemsida. Du hittar aktuella stipendier i menyn till vänster.

När ansökningstiden är slut bedöms och rangordnas de sökande av en eller flera kvalificerade bedömare. Ett förslag på kandidat lämnas till studierektor för forskning och forskarutbildning som presentererar förslaget för FFUN (Forsknings- och forskarutbildningsnämnden). Om FFUN godkänner kandidaten lämnas sedan förslaget till prefekten som fattar det formella antagningsbeskedet.

Byte av högskola

Det är möjligt för en doktorand antagen vid en annan svensk högskola att utan ny antagning övergå till Ekonomihögskolan och fortsätta sin utbildning och examineras här. Det gäller dock bara om doktoranden kommer att ha huvuddelen av sina forskarstudier förlagda till Ekonomihögskolan. Se vidare Högskoleförordningen kap 7 38 §.

Kontakt

Studierektor för forskning och forskarutbildning
Jens Rennstam
Telefon: 046-222 43 49
jens.rennstam@fek.lu.se

Forskarutbildningskoordinator
Charlina Lunvald
Telefon: 046-222 41 73
charlina.lunvald@fek.lu.se
 

Länkar