lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskningspolitik

Forskningspolitik, även känt som forskning om forskning, vetenskapspolitik, vetenskapsdynamik och på senare tid forsknings- och innovationspolitik, är ett tvärvetenskapligt område som studerar styrning och ledning av privat och offentlig forskning samt innovation. Området har utvecklats över tiden, inte minst den forskning som fördjupar sig i offentlig politik och som det senaste decenniet har fokuserat på entreprenörskap och samarbetet akademi–industri.

Området forskningspolitik vid Företagsekonomiska institutionen är ett forskningsintensivt område. Vårt arbete är organiserat kring tre temaområden samt vår forskarutbildning i forskningspolitik. Våra temaområden är för närvarande kunskap, innovation och utveckling, forskningspolitik och forskningsdynamik samt flernivåstyre av forskning och innovation.

PERSONAL

Biträdande prefekt, ämnesområde strategi och forskningspolitik
Matts Kärreman

Professorer
Mats Benner
Merle Jacob

Professor emeritus
Rikard Stankiewicz

Docenter
Devrim Göktepe-Hultén
Bo Göransson

Postdoktor
Thiago Renault

Forskare
Olof Hallonsten

Forskarstuderande
Erik Brattström
Leila Jabrane
Ulf Malmquist
Maria Moskovko
Ana Paula do Nascimento
Parfait Yongabo

Gästprofessor
Maria Nedeva, Manchester Business School

BESÖKSADRESS

Alfa 2, Scheelevägen 15A, Lund
Telefon: 046-222 76 16