lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Innovation as Change Processes in the context of Governance Networks

RP-seminarium

EmmaLisa Nantin, doktorand vid Företagsekonomiska institutionen, ger sitt RP-seminarium Innovation as Change Processes in the context of Governance Networks.

Handledare är Anna Thomasson, Ekonomihögskolan.

Opponenter är Ola Mattisson, Ekonomihögskolan, och Irvine Lapsley, professor vid University of Edinburgh.

Var vänlig kontakta författaren om du vill ha texten.

OM HäNDELSEN

Tid: 21 mars 2017 kl. 14.00-16.00

Plats: Alfa1:3066, Scheelevägen 15 B, Lund