lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFU-seminarium: Jakten på den perfekta styrmodellen

Seminarium

Anna Häger Glenngård ger dagens seminarium Jakten på den perfekta styrmodellen. Hur ser den perfekta styrmodellen ut? Svaret är att det beror på. Det beror bland annat på vilken verksamhet som ska styras, vilken omgivning den verkar i och vilka individer som är föremål för styrningen.

Mer information om seminariet

OM HäNDELSEN

Tid: 27 april 2017 kl. 14.00-16.30

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum, sal EC3:207