lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Disputation i forskningspolitik: Parfait Yongabo

Disputation

Parfait Yongabo vid Företagsekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Parfait Yongabo har för avläggande av doktorsexamen i forskningspolitik författat en vetenskaplig avhandling med titeln Fostering Knowledge uptake in Emerging Innovation Systems: Enhancing Conditions for Innovation in Rwanda.

Fakultetsopponent är professor Erika Kraemer Mbula, University of Johannesburg.

Läs mer om avhandlingen

 
7 oktober 2021
10:15–12:00

Lokal

Rhenmansalen, Ideon Alfa 5:B413
Scheelevägen 15H
223 63 Lund