lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

20 år av samarbete mellan akademi och näringsliv

Publicerad: 2018-02-08

”Ett partnerskap mellan Ekonomihögskolan (EHL) och sydsvenskt näringsliv och organisationer – organiserat i en stiftelse – har nyligen etablerats i Lund.” Så skrev tidningen LUNDA Ekonomen i sin mars-utgåva 1998. Partnerskapet firar följaktligen 20-årsjubileum i år.

Partnerskapet möjliggjordes tack vare bidrag från Ulf Lindén (Lindéngruppen) och hade redan vid starten inte mindre än 41 bolag. Det var inte vilka företag som helst som gick in som samarbetspartners, bland annat så var Handelsbanken, Axis Communications, Ernst & Young, SEB och Lindéngruppen partnerföretag redan för 20 år sedan, företag som fortfarande är med i Ekonomihögskolans partnerskap. 

Olof Arwidi var rektor vid Ekonomihögskolan då det begav sig och en av initiativtagarna. 
— Vi ringde runt till skånska företag och berättade om vår idé och nästan alla ville vara med. De insåg vikten av att ha en stark ekonomihögskola i södra Sverige och ville stötta både forskning och utbildning. De ville rekrytera duktiga studenter och förstod att utan bra forskning fick inte studenterna vad de behövde, berättar Olof Arwidi.

 

Olof Arwidi är Professor Emeritus i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan och har en lång akademisk karriär bakom sig. Bland annat var han rektor vid fakulteten 1993-2005 och dessförinnan prefekt vid Företagsekonomiska institutionen. Foto: Lasse Strandberg

Starka näringslivsprofiler

Olof Arwidi var dock inte ensam, tillsammans med företagsledare som Hans Cavalli-Björkman, Hans-Emil Pålsson, Ulf G Lindén, Lennart Nilsson och Olle Eriksson samt Allan T Malm (sedermera rektor vid Ekonomihögskolan) arbetade han fram en modell för samarbetet mellan Ekonomihögskolan och näringslivet. Näringslivsrepresentanterna var viktiga profiler under den här tiden, de satt redan med i Ekonomihögskolans styrelse och i den så kallade Rådgivande kommittén (som bildades 1993) och de fyra förstnämnda var redan eller blev sedermera hedersdoktorer vid fakulteten. För skolan innebar initiativet en näringslivsvänlig profil och nya stadgar i vilka det tydligt framgick att forskningen skulle vara internationellt präglad.

— Ekonomihögskolan var den första fakulteten i Lund som hade en rådgivande kommitté, säger Olof Arwidi. Det var ovanligt att släppa in personer från näringslivet, troligen kändes det lite osäkert. För oss var det bara gynnsamt och via partnerskapet skapades snabbt ett gott samarbete. Vi var inte heller helt ovana vid den här typen av samverkan, EFL var redan knutet till Ekonomihögskolan och vi hade en vana vid att ta in gästföreläsare även om det inte var lika välorganiserat som det är nu.

 

Gösta Wijk är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan och har bland annat varit prefekt vid Företagsekonomiska institutionen och under 20 år chef för EFL. Foto: Malena Carlström, EFL  

Kunder blev sponsorer

Gösta Wijk var 1998 chef för EFL (Executive Foundation Lund) men även forskare och lärare vid Ekonomihögskolan:  
— Vi på EFL samarbetade med Ekonomihögskolan eftersom deras lärare undervisade hos oss. Vi hade näringslivet som kunder och många kontakter och det var en hjälp då partnerskapet bildades. Det var dock aldrig fråga om någon konkurrenssituation. Vi tyckte att det var väldigt bra. EFL var en kommersiell organisation som sålde utbildningar till företagen och bildandet av partnerskapet gjorde att skolan nu stöttades av i många fall samma företag.

Gott samarbete fortsätter

20 år av gott samarbete mellan akademi och näringsliv fortsätter nu. Eftersom ursprungsmodellen var så lyckad är mycket kring partnerskapet sig likt idag men utvecklingen har gått framåt i fråga om ökat samarbete och nya sätt att synliggöra företagen. Bland annat har etablerandet av Ekonomihögskolans Karrriärcenter underlättat både rekrytering och studenternas praktik i näringslivet och via sociala medier och fakultetens webbplats har partnerföretagen kunnat synliggöras mer under senare år.
 

kontakt

Cecilia Arkestad, chef för Ekonomihögskolans partnerskap

cecilia.arkestad@ehl.lu.se