lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomihögskolan och LTH samarbetar i nytt centrum för hållbart näringsliv

Publicerad: 2022-09-23

Den 22 september invigs en ny centrumsatsning vid Lunds universitet: Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling. Initiativtagare är Ekonomihögskolan, LTH och Sparbanken Skåne. LUM träffade centrumföreståndaren Susanne Arvidsson för en pratstund om framtidsplanerna.

Gipsavgjutningar av antika statyer, nybonat golv, ljust och högt i tak. Susanne Arvidsson är på Pufendorfinstitutet och arbetar med ett av sina projekt, nämligen temasatsningen Nature by Numbers.  
– Här har vi en fristad för tankar och diskussioner. Förhoppningsvis kan vi få till något liknande, men kanske ännu mer dynamiskt när vi väl hittar lokaler för det nya centrumet, säger hon.

Det har varit ett hektiskt år för Susanne Arvidsson. I våras fick hon och kollegorna besked om att Mistra finansierar ett stort forskningsprojekt om finans och biologisk mångfald med 50 miljoner. Och strax innan sommaren donerade Sparbanken Skåne 25 miljoner till nya Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling (SSCEN). Samarbetena inom och utanför Lunds universitet är många, men i centrum står just Susanne Arvidsson.

Vad har du för förväntningar på invigningen av SSCEN?

– Invigningen blir en kickoff där vi både presenterar oss och tar tillfället i akt att samla in idéer från de som kommer. Vi vill sätta vår forskningsagenda tillsammans med olika aktörer i samhället.

Det nya centrumet invigs den 22 september med pompa och ståt. Malmö Opera Academy kommer att uppträda, något som Susanne Arvidsson gärna framhåller som viktigt.

– Vi ska ha med estetik, konst och humanism. Det öppnar ögon och kan få oss att börja tänka nytt. Det är viktigt för att lyckas med omställningen. Det finns ett stort behov av en brygga mellan akademi, näringsliv och offentlig förvaltning. Centrumets styrka ligger i att stärka denna brygga. 

Just nu arbetar hon och centrumets seniora forskare med att rekrytera doktorander till det nya centrumet. Därefter väntar postdoktorer och en ny lokal, någonstans i närheten av Ekonomihögskolan och LTH. 

– Vi siktar även på att utveckla ett masterprogram inom hållbarhet. Detta har redan skapat ett stort intresse bland studenterna. Det finns ett behov av en mer holistisk hållbarhetsutbildning med utvecklad pedagogik som integrerar hållbarhetsdimensioner utifrån olika discipliner och tydligare reflekterar över komplexa målkonflikter.

Hur kommer det sig att någon med din bakgrund inom redovisning och finans är med och startar ett centrum för hållbart företagande?

– Redovisning med alla siffror, mått och diagram är ett sätt att illustrera och kommunicera en organisations status, utveckling och förändringspotential. Denna information spelar en högst central roll del när man vill se en förflyttning. Om vi skall lyckas nå de globala hållbarhetsmålen så vill vi inte se en modest förflyttning. Vi vill se en kraftfull omställning! Det finansiella språket och redovisningen behöver därför förändras. Vi måste utveckla ett gemensamt språk som visar på hur organisationer presterar på de olika hållbarhetsarenorna – allt från utsläpp, mänskliga rättigheter till cirkularitet och biologisk mångfald. Hur mäter vi till exempel skadan vi gör på en djurart i Sverige jämfört med en ekologisk skada på en annan plats på jorden? Vi behöver fler verktyg för att accelerera och omdirigera finansiella flöden mot hållbara organisationer, affärsidéer och produkter, säger hon och tillägger:

– I dag finns det en djungel av mer eller mindre frivilliga ramverk, men det går inte att vänta längre. Vi behöver en handlingsplan som gör att alla kan guidas till att röra sig i samma riktning, mot en gemensam målbild om en hållbar framtid

Susanne Arvidsson pekar på en positiv utveckling inom finansmarknaden och det finansiella flödet vad gäller hållbarhet. 

– Vi ser att finansbranschen axlar en ny roll där man genom förändrade processer och ett nytt mindset direkt bidrar till att styra beslut och finansiella flöden mot en hållbar transformation av både finansmarknaden och näringslivet. Det är ett stort steg från att man för tio år sedan talade om att cykla till möten eller skriva ut mindre. Nu jobbar man väldigt aktivt med att till exempel utvärdera hållbarheten i nya företag som kommer för att söka lån eller finansiering.

På samma sätt hoppas hon att Sparbanken Skånes centrum för hållbart företagande kan bidra till förändring, inte minst genom vilka som medverkar och samverkat med centrumet och dess verksamhet.

– Det gäller att vara både lyhörd och lite kreativ för att se hur olika aktörer kan bidra och hur de vill involveras. Det här ska vara tillämpbar, lösningsfokuserad forskning. Hur skapar innehållet i forskningsartiklarna förändring? Inte bara en hög med artiklar, utan en väg från artiklar till action som bidrar till en hållbar framtid.


 

FAKTA: Susanne Arvidsson

Gör: Docent och universitetslektor i redovisning och finans, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Aktuell med: Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling

Okänd talang: Skriva barnböcker och odla i trädgården

 

FAKTA: Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling

Den nya satsningen på ett centrum för hållbar näringslivsutveckling innebär ett nära samarbete mellan LTH och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Sparbanken Skåne bidrar genom sin ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn med 25 miljoner kronor – 5 miljoner kronor per år, för 2022–2027. Universitetet medfinansierar med några miljoner per år för centrum- och projektledning. 

Medverkande forskare är i skrivande stund bland andra Susanne Arvidsson, docent i redovisning och finans, Thomas Kallling, professor i strategi, båda från Ekonomihögskolan. Från LTH medverkar Fredrik Nilsson, professor i förpackningslogistik, Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem, och Lars Bengtsson, professor i industriell ekonomi.

Centrumets mål är att i samverkan med näringsliv och offentliga aktörer bygga tvärvetenskaplig och utmaningscentrerad kunskap för en hållbar omställning av näringsliv, industri och förvaltning. Kunskapen ska komma näringslivets och politikens beslutsfattare till godo, men även integreras i utbildningen vid Lunds universitet.