lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Hantverksöl – en nygammal trend och ett alternativt sätt att organisera arbete?

Publicerad: 2022-03-29

Passion, kreativitet och gemenskap. Det är kärnan i en pågående hantverkstrend, enligt organisationsforskaren och hembryggaren Stephan Schaefer från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. ”Hantverk är en tidlös arbetsform som alltid har varit viktig för mänsklig utveckling och framsteg. Men hantverket är inte statiskt utan anpassar sig och utvecklas till modern tid. Detta är ett viktigt budskap och något som företag kan lära sig av”, säger han.

”Först brygger de öl på bryggeriet under dagen, sen åker de hem och brygger lite mer. Det är kopplat till motivationen att göra något som betonar passion och engagemang snarare än pengar eller likes”, säger Stephan Schaefer. Illustration: Amanda Knöös

Stephan Schaefer är organisationsforskaren som för några år sedan djupdök in i digitaliseringens inverkan på arbete och organisation. Men nu har han skiftat fokus: Stephan Schaefer har nyligen inlett ett forskningsprojekt om hantverk som en alternativ form av organisering av arbete och dess effekter på hållbarhet. Att han själv är en passionerad hemmabryggare, kan ha ett finger med i spelet.

Den 6 april kan du lära dig mer om Stephan Schaefers forskning och syn på hantverk, organisering – och öl. Då deltar han i ett panelsamtal tillsammans med mikrobryggerierna Hyllie Bryggeri och Brekeriet på plats på Ekonomihögskolan i Lund.

Inför samtalet bad vi honom att utveckla sina tankar om hantverk, passion, gemenskap och om att arbeta med sin hobby.

”Hantverk”, vad betyder det för dig? På vilket sätt menar du att det kan användas för folk som organiserar hantverk i affärssyfte?

– Hantverk är för mig förmågan att först och främst njuta av en aktivitet som ett mål i sig. Jag vet till exempel hantverksbryggare som brygger öl på bryggeriet under dagen, bara för att sen åka hem och brygga lite mer öl eftersom de tycker om att göra just det. Detta är verkligen kopplat till den inneboende aspekten av vår motivation att göra något som betonar passion, engagemang och tillfredsställelse snarare än att fokusera på belöningar som berömmelse, pengar eller likes, säger Stephan Schaefer och fortsätter:

– Översatt till affärsändamål betyder det att människor är ivriga att lära sig och arbeta vidare med sina specifika färdigheter, inte på grund av kraven som ställs på jobbet utan för att de älskar det de gör.

Han menar också att hantverk (”craft” på engelska) också är relaterat till en ”stödjande gemenskap” och vikten av att dela kunskap och knyta an till andra som är lika passionerade och nyfikna. Gemenskap (”community”) är i själva verket en stor del av själva hantverket och står enligt Stephan Schaefer i kontrast till fokus på individen och att ständigt söka sin egen fördel.

– I hantverksgemenskapen konkurrerar man inte nödvändigtvis med andra, utan stödjer varandra, säger han.

Du forskar om hantverk som alternativ form av organiseringsarbete och dess effekter på hållbarhet. Hur blev du intresserad av detta?

– Jag har alltid varit intresserad av hantverk eftersom det är fascinerande med människor som brinner så oerhört för det de gör. Mer konkret utvecklade jag ett djupare intresse för att forska om hantverk, organisering och hållbarhet när Fredrik Ek, en av ägarna till mikrobryggeriet Brekeriet, kom för att föreläsa på min kurs “Organizational Creativity” på Ekonomihögskolan i Lund.

Fredrik Ek talade om Brekeriets kreativa process, men också om vikten av gemenskap, företagets tvekan inför att maximera vinst och tillväxt och glädjen Fredrik Ek fick av att arbeta med det han älskar. Det ledde till att Stephan Schaefer därefter tillbringade två veckor på Brekeriet för att se hur de jobbar.

– Jag blev mer och mer övertygad om att detta är en viktig fråga som behöver mer systematisk forskning såväl som allmänhetens uppmärksamhet!

Evenemanget den 6 april fokuserar på hantverksbryggare. Varför detta? Varför lokala ölföretag?

– Jag är själv intresserad av hantverksöl och en hängiven hemmabryggare. Jag ser också hur just hantverksbryggerier har vuxit enormt de senaste åren, inte bara i Sverige utan över hela världen. Detta gör det till ett bra empiriskt sammanhang att samla in forskningsdata och studera hantverk.

Stephan Schaefer med kollegor söker just nu forskningsmedel för att utöka forskningen till även andra hantverksdomäner än just öl.

Du har tidigare studerat digitaliseringens inverkan på arbetet, och senare i år släpper du boken ”Organizing Creativity” via Oxford University Press. Vad gillar du mest med ämnen som dessa?

– Jag tycker verkligen om att studera hur människor upplever sitt arbete inom olika organisationer. Varför gör folk som de gör? Vad är meningsfullt för dem?

Frågor som dessa var i fokus när Stephan Schaefer studerade digitalisering vid Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet. Tillsammans med forskarkollegor från olika fakulteter diskuterade han betydelsen av digitaliseringsprocesser i organisationer. Liknande betydelse går att lägga på saker som ”kreativitet”, menar Stephan Schaefer.

– Kreativitet är en så viktig del av att vara människa. Jag tycker det är fascinerande att se hur denna drift används – men också begränsas – i organisationer. Hur kan vi utnyttja vår kreativitet i organisationer? Vilka är processerna, metoderna och sammanhangen för kreativitet? Det var tankar på frågor som dessa som fick mig att skriva en hel bok i ämnet.

Evenemanget den 6 april har titeln “Craft: Organising against the mainstream”. Vad betyder detta för dig?

– Det är förstås en lite provocerande titel. Vad är mainstream, är det dåligt och i så fall varför? Men för mig betyder det att hantverk kan ha blivit ett alternativ till vinstmaximerande företag som tenderar att bortse från negativa sociala och ekologiska konsekvenser. Visst är det lite av en förenkling, men forskning visar att hantverksföretagen inte främst strävar efter att maximera vinst och att de istället samverkar med lokala gemenskaper och söker motverka negativa ekologiska konsekvenser, säger Stephan Schaefer och förtydligar:

– Att vara emot mainstream i den här kontexten, innebär att de små hantverksbryggerierna försöker producera öl av bästa kvalitet; inte den största säljbara kvantiteten öl.

Är det här ett nytt fenomen eller en återgång till något mer traditionellt? Vad kan ”vanliga” företag lära sig?

– Hantverk är en tidlös arbetsform som alltid har varit viktig för mänsklig utveckling och framsteg. Men naturligtvis har det genom historien funnits olika sätt att organisera hantverk. Om vi ​​tänker på den tyska renhetslagen eller "Reinheitsgebot" ser vi ett mycket traditionellt sätt att tänka på hantverk, nämligen att öl endast ska bryggas med fyra ingredienser: vatten, malt, humle och jäst. I moderna hantverksbryggerier bryts "Reinheitgebot" avsiktligt för att lägga till olika smaker och ingredienser. Hantverket är alltså inte statiskt utan anpassar sig och utvecklas till modern tid. Detta är ett viktigt budskap och något som företag kan lära sig av.

Evenemanget den 6 april samlar bryggare från Hyllie bryggeri och Brekeriet. Båda företagen är baserade i Skåne. Är detta viktigt i sammanhanget?

– Jag tror att båda bryggerierna känner sig som en del av Skåne och den gemenskap här som de är nära engagerade i. Samtidigt är hantverksbryggning ett globalt fenomen och dess community är i allra högsta grad spridd över hela världen.

Läs mer om panelsamtalet den 6 april

Fakta

Stephan Schaefer är organisationsforskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och passionerad hemmabryggare. Hans forskningsintressen ligger inom organisations- och ledningsstudier. Han är särskilt intresserad av reflektioner och okunskap i ledningsarbete, den kritiska forskningens roll i organisatorisk praxis och digitaliseringens inverkan på arbete och organisation.

Stephan har nyligen inlett ett forskningsprojekt om hantverk som en alternativ form av organisering av arbete och dess effekter på hållbarhet. Stephan Schaefer håller för närvarande på att färdigställa sin kommande bok "Organizing Creativity", som publiceras av Oxford University Press.

Stephan Schaefer är bördig från Tyskland, undervisar i Lund och bor i Malmö.

Föreläsning och panelsamtal 6 april

Den 6 april 2022 klockan 16.15 kan du lära dig mer om Stephan Schaefers forskning och syn på hantverk, organisering – och öl. Då deltar han i ett panelsamtal tillsammans med Hyllie Bryggeri och Brekeriet på Ekonomihögskolan i Lund.

Samtalet sänds även live via Youtube och går också att titta på i efterhand.

Läs mer och anmäl dig för att säkra en plats

Kontakt

Stephan Schaefer
Universitetslektor i organisation
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
stephan.schaefer@fek.lu.se

Mer om Stephan Schaefer i Lunds universitets forskningsportal