lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFU-dagen 2018

Publicerad: 2018-05-15

Nu är det snart dags igen. Årets stora KEFU-händelse, KEFU-dagen, ges den 29 maj kl. 8.30 – 16.00. Årets tema är "Demokratins utmaningar".

Årets KEFU-dag ges den 29 maj i LUX Aula i Lund. Foto: Johan Bävman

Du är säkert inte ensam om att vara en av dem som förknippar valdagen, andra söndagen i september vart fjärde år, som folkstyrets stora dag. Att ”all offentlig makt i Sverige utgår från folket” och att denna folkstyrelse bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt är också något som inleder regeringsformens första paragraf. Enligt samma paragraf förverkligas folkstyrelsen genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Kanske är du också en av dem som tar valdagen och de tre valen till riksdag, kommun, och landstingsfullmäktige för givet? Något som alltid har funnits och alltid kommer att finnas.  

Så inleds årets agenda för KEFU-dagen som följaktligen kommer att ha fokus på demokratins många utmaningar och med flertalet intressanta forskare som föreläser. 

Agendan i sin helhet