lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFU:s kurs Ekonomi för verksamhetsansvariga ges digitalt med start 18 november

Publicerad: 2021-09-29

Kursen syftar till att ge personer som känner att de saknar tillräcklig ekonomisk kunskap, men som genom budgetansvar eller annat chefsarbete har behov av sådan kunskap, en första inblick inom området och en frivillig fördjupning.

Decentraliseringen i svenska kommuner och regioner har bl a inneburit att budgetansvar fördelats allt längre ut i organisationerna. Inom vissa enheter har ansvaret begränsats till att omfatta enbart kostnader medan andra enheter fått ansvar för både kostnader och intäkter. I anslutning till delegeringen av det ekonomiska ansvaret har även delar av det ekonomiadministrativa arbetet kommit att skötas på lokal nivå.

En konsekvens av denna utveckling är att personer på verksamhetsnivå såsom skolor, bibliotek, tekniska enheter, stödfunktioner av olika slag i ökande utsträckning har behov av kunskap och förståelse för grundläggande ekonomistyrning och redovisning. En stor del av dessa personer har emellertid en helt annan professionell bakgrund än ekonomi, vilket ibland leder till bristande förståelse i diskussioner om ekonomiska frågor.

För att förbättra dialogen mellan verksamhetsföreträdare och ekonomer erbjuder KEFU denna digitala kurs. Kursen innehåller en genomgång av grundläggande ekonomiska begrepp och för- och nackdelar med olika sätt att styra.

Kursen ges vid tre tillfällen, den 18 november, den 26 november samt den 3 december 2021 kl. 09.00-12.00. Filmerna kommer att finnas tillgängliga under hela den här perioden.

Läs mer om kursen och du anmäler dig här.