lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Masterstudent vinner KEFUs uppsatspris

Publicerad: 2018-12-17

KEFUs uppsatspris för läsåret 2017/2018 går till Thea Enhörning Admarker, Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan i Lund, för uppsatsen "Pay-for-Performance i svensk primärvård – effektiv ersättningsmodell eller slöseri med resurser?" Det är 32:a gången som styrelsen för KEFU (Rådet för kommunal ekonomisk forskning och utbildning) ut ett pris för uppsatser inom kommunal och regional ledning, organisation och ekonomi på totalt 20 000 kronor. 

Uppsatsvinnaren Thea Enhörning Admarker. Foto: Mats Brangstrup

Verklig effekt av Pay-for-Performance

I uppsatsen undersöks om införandet av resultatbaserad ersättning, Pay-for-Performance, i svensk primärvård har haft någon påverkan på antalet undvikbara slutenvårdstillfällen. Pay-for-Performance (P4P) är en modell som betyder att ersättningen baseras på om en vårdinrättning uppnått ett i förväg fastställt resultat eller en viss resultatförbättring. Lyckas det utgår en bonus och om resultatet inte uppnås kan ersättningen i stället sänkas.

Studieobjekten har varit Region Västernorrland och Region Västerbotten som har båda haft sina egna varianter av P4P-programmen. Och till skillnad från tidigare svenska studier visar Thea Enhörning Admarkers arbete att P4P haft relativt stora effekter på undvikbar slutenvård – i genomsnitt drygt 10 procents minskning jämfört med landsting som inte använder denna ersättningsmodell. 

– Bland det roligaste med att göra den här studien var att jag faktiskt fick gedigna resultat som visar att Pay-for-Performance verkligen kan ha effekt, säger Thea Enhörning Admarker. Sedan har det också varit roligt att få insyn i denna sektor och de olika finansieringsmodellerna i det, får man väl säga, ganska fyrkantiga sjukvårdssverige.

Hälsoekonomi, ett spännande område

Thea Enhörning Admarker läser nu ett masterprogram på nationalekonomiska institutionen. Hon har tidigare också bistått Lina Maria Ellegård (som var hennes handledare under uppsatsarbetet) och Anna Häger Glenngård i ett forskningsprojekt. Hon är dock tveksam till om hon kommer att fortsätta forska när hon är klar med sina studier.

– Jag har pluggat så länge att jag nog vill göra något annat nu. Men jag vill definitivt fortsätta att jobba med hälsoekonomi i någon form då jag verkligen har fått upp ögonen för hur spännande detta område är. 

Motivering

KEFUs styrelse motivering till priset lyder:

Det finns stora förväntningar på den svenska primärvården. En väl fungerande primärvård förväntas bland annat minska antalet undvikbara slutenvårdstillfällen och därigenom både minska hälso- och sjukvårdens kostnader och erbjuda bättre kvalité till både de som behöver slutenvård och de som slipper. I denna vinnande uppsats riktar författaren intresset mot hur införandet av pay-for-performance som ersättningsprincip för primärvården korrelerar med högre måluppfyllelse, d.v.s. en minskning av antalet slutenvårdstillfällen. 

Uppsatsen utvärderingsinriktning präglas av gedigna metodval och goda teoretiska ställningstaganden. Det empiriska materialet är också mycket gott och innefattar data från alla Sveriges kommuner över tidsperioden, 1998-2014, med fokus på åren 2008-2014. Författaren konstaterar bland annat att pay-for-performance har haft effekt på primärvårdens måluppfyllelse. Störst förfaller effekten vara i de äldsta åldersgrupperna i samhället. 

Sammanfattningsvis har författaren på ett välstrukturerat sätt tagit sig an en fråga av hög aktualitet där det teoretiska ramverket och de empiriska analyserna håller hög kvalitet. Uppsatsens är vetenskapligt solid. Författaren visar vidare förtjänstfullt på en god källkritisk förmåga och argumenterar adekvat och stringent för uppsatsens styrkor och svagheter.

kontakt

 kefu@kefu.se